Studiu de caz Photon Water

Apă pentru America Latină 

Un proiect de grant pentru implementarea tehnologiei de tratare a apei în Peru

Parteneri:

Czech Development Agency

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Locație:

Regiunile Tacna și Cusco, Peru

Servicii:

Date esențiale:

Instalații de tratare instalate:

10

Tehnologii utilizate pentru tratare:

osmoză inversă

Provocarea:

Peru se confruntă de multă vreme cu probleme privind calitatea, cantitatea și siguranța apei sale potabile.

În anumite părți ale țării, până la 40% din populație a raportat lipsa apei, în timp ce în alte zone, locuitorii au fost expuși apei puternic contaminate. Poluanții cei mai dăunători și răspândiți sunt metalele grele, precum arsenul și borul. Această contaminare este rezultatul activităților vulcanice, cât și al activităților umane, cum ar fi mineritul, transportul și agricultura.

Aceste aspecte au devenit o problemă din ce în ce mai presantă, iar guvernele regionale din Peru au început să le abordeze în mod activ, căutând modalități de a dezvolta expertiza locală și infrastructura (prin intermediul parteneriatelor, dar și prin oferirea de suport, organizațiilor cu expertiză în purificarea apei).

Soluția:

În 2017, Photon Water a finalizat un studiu de fezabilitate, susținut și finanțat în principal de Agenția Cehă de Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Cehia. Studiul s-a axat pe proiectarea și dezvoltarea de unități mici de tratare a apei, pe bază de containere, în scopul aprovizionării cu apă potabilă a municipalităților de până la 1.000 de locuitori din regiunea Tacna.

La finalizarea studiului, ni s-a acordat o subvenție de 50% pentru implementarea proiectului în regiunile Tacna și Cusco. Între 2018 și 2020, au fost instalate un total de zece stații de tratare a apei potabile, oferind localnicilor o aprovizionare cu apă potabilă pe termen lung, în condiții de siguranță.

În afară de instalații, a fost organizată o campanie de sensibilizare a întregii regiuni cu privire la cauzele și soluțiile tehnologice potențiale la problema contaminării apei, precum și la impactul apei netratate și contaminate asupra sănătății umane.

Odată cu finalizarea cu succes a proiectului, ne-am consolidat expertiza în domeniul tratării apei, dobândind o înțelegere aprofundată a regiunii, a nevoilor și provocărilor sale specifice. Acest lucru ne va permite să continuăm să progresăm pentru a veni cu soluții specifice de tratare a apei în mai multe zone din Peru, cât și în întreaga Americă Latină.

Punctele cheie:

  • Finanțat parțial printr-o subvenție de la Agenția Cehă de Dezvoltare și parțial din resursele proprii ale Photon Water
  • Printre partenerii locali se numără Photon Energy Peru S.A.C. și Universitatea Națională Jorge Basadre Grohmann, care sunt activ implicați în proiecte de cercetare privind tehnologiile de tratare a apei