Photon Energy Group plasează cu succes prima obligațiune verde cu suma totală de 50 de milioane de euro

Informații privilegiate în conformitate cu Articolul 17 din Regulamentul privind abuzul de piață („MAR”)

A NU SE PUBLICA SI DISTRIBUI, DIRECT SAU INDIRECT, IN CADRUL STATELOR UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE SAU DISTRIBUIRE AR FI CONTRARA LEGII. VOR FI APLICATE RESTRICTII SUPLIMENTARE.

  • Obligațiunea Photon Energy Green EUR 2021/2027 de 6,50%, cu o valoare nominală de până la 50 de milioane Euro, a fost suprasubscrisă ca urmare a ofertei de schimb bine primite, precum și a interesului a numeroși investitori privați și instituționali din întreaga Europă.
  • În plus, Compania a semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a acționa ca investitor in obligațiuni, pe termen lung.
  • Photon Energy Group va folosi veniturile nete din plasarea de obligațiuni pentru a finanța dezvoltarea și construcția propriului portofoliu de centrale fotovoltaice, permițând companiei să aducă contribuții semnificative suplimentare pentru un viitor prietenos cu mediul.

Amsterdam – 23 noiembrie 2021 – Photon Energy NV (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group”, „Compania” sau „Emitentul”) a anunțat că și-a plasat cu succes obligațiunile sale de 6,50% Green EUR 2021/ 2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) în valoare maximă de 50 milioane EUR. Emisiunea de obligațiuni a fost întâmpinată de o cerere puternică din partea deținătorilor de obligațiuni existenți ai Societății, care au subscris 21,281 milioane Euro în schimbul care a fost oferit pentru Obligațiunea EUR existentă 2017/2022, reducând suma restantă a acestei obligațiuni la 23,719 milioane Euro. Noua obligațiune verde a atras, de asemenea, numeroși noi investitori privați și instituționali în toată Europa, inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”).

„Suntem foarte mulțumiți de interesul copleșitor pentru prima noastră emisiune de obligațiuni verzi, care a avut ca rezultat un registru de ordine solid și o suprasubscriere sănătoasă. Încrederea în modelul nostru de afaceri și în oferta noastră de obligațiuni s-a reflectat în rata de schimb ridicată a investitorilor noștri existenți, precum și în interesul puternic din partea noilor investitori privați și instituționali, cum ar fi BERD, cu accent declarat pe investițiile sustenabile în Europa Centrală și de Est,” a declarat Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Obligațiunea verde – cu o valoare nominală de 50 milioane Euro, cu scadență în 2027 și dobândă de 6,50% p.a., plătită trimestrial – a fost confirmată de imug | rating în ceea ce privește a doua opinie despre sustenabilitatea sa și este programată să fie tranzacționată pe Piața Deschisă a Bursei de Valori din Frankfurt începând cu 23 noiembrie 2021.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, a acționat în calitate de coordonator global unic și director de contabilitate al plasamentului de obligațiuni. Firma multinațională de avocatură Pinsent Masons a acționat ca consilier juridic al tranzacției.

Compania intenționează să utilizeze veniturile nete din plasarea obligațiunilor verzi pentru a finanța sau refinanța, parțial sau integral, active eligibile noi și/sau existente, precum și instrumente financiare care au fost utilizate pentru finanțarea unor astfel de proiecte sau active, în conformitate cu Cadrul Green Finance al companiei, permițând Photon Energy Group să aducă o contribuție semnificativă la un viitor prietenos cu mediul.

Aflati mai mutle despre Photon Energy Group’s Green EUR Bond 2021/2027 aici.

 

Despre Photon Energy Group

Photon Energy Group furnizează soluții de energie solară și epurarea apei în întreaga lume. Serviciile sale pentru proiectele de energie solară sunt furnizate de Photon Energy; încă de la înființarea sa în 2008, Photon Energy a construit și pus în funcțiune centrale solare cu o capacitate combinată de peste 110 MWp și are în portofoliul propriu centrale electrice cu o capacitate combinată de 89,3 MWp. În prezent, dezvoltă proiecte cu o capacitate combinată de peste 890 MWp în Australia, Ungaria, Polonia și România și oferă servicii de operare și întreținere pentru peste 330 MWp la nivel mondial. A doua linie de activitate a grupului, Photon Water, oferă soluții de epurare a apei, inclusiv servicii de tratare și remediere, precum și dezvoltarea și gestionarea puțurilor și a altor resurse de apă. Photon Energy N.V., compania holding care deține Photon Energy Group, este listată la Bursele de Valori din Varșovia, Praga și Frankfurt. Compania are sediul în Amsterdam, cu birouri în Australia și în toată Europa.

Media Contact pentru presă

Martin Kysly
Director de Marketing și Comunicare Corporativă
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Declarații de renunțare

Această publicație este o reclamă.

Această comunicare nu constituie nici o ofertă de vânzare, nici o solicitare de cumpărare de valori mobiliare.

Oferta publică (în Germania, Austria și Luxemburg) se va face exclusiv prin intermediul și pe baza unui prospect de valori mobiliare care urmează să fie publicat.

O decizie de investiție cu privire la valorile mobiliare oferite public de Photon Energy N.V. ar trebui să se facă numai pe baza prospectului de valori mobiliare.

Prospectul de valori mobiliare va fi publicat imediat după aprobarea de către CSSF și va fi disponibil gratuit pe www.photonenergy.com.

Acest anunț are doar scop informativ și nu constituie o ofertă de cumpărare, vânzare, schimb sau transfer de valori mobiliare, nici o solicitare a unei oferte de cumpărare a valorilor mobiliare ale Photon Energy N.V. în Statele Unite ale Americii sau în orice altă jurisdicție.

Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare ale Photon Energy N.V.

Titlurile de valoare ale Photon Energy N.V. la care se face referire în prezentul document nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din 1933 cu modificările ulterioare din legislația Statelor Unite ale Americii, ("Legea privind valorile mobiliare") și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii în absența înregistrării în temeiul acestei legi.

Nici Photon Energy N.V., nici o altă parte la tranzacția descrisă în prezentul anunț, nu intenționează să înregistreze valorile mobiliare descrise în prezentul anunț în temeiul Legii privind valorile mobiliare. Nu intenționează să înregistreze valorile mobiliare descrise nici la altă autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice alt stat sau orice altă jurisdicție din Statele Unite ale Americii.

În Regatul Unit, aceste informații pot fi distribuite și se adresează exclusiv: (i) investitorilor profesioniști în sensul articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (Promovare financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”), sau (ii) societăților cu venituri mari care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane fiind denumite în continuare "Persoane relevante"). Valorile mobiliare sunt destinate exclusiv Persoanelor relevante și orice invitație, ofertă sau acord de subscriere, cumpărare sau achiziție în alt mod a acestor valori mobiliare vor fi încheiate numai cu Persoane relevante. Orice persoană care nu este o Persoană relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau pe conținutul acestuia.

Sub rezerva anumitor excepții prevăzute de Legea privind valorile mobiliare, valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunț nu pot fi oferite sau vândute în Australia, Canada sau Japonia sau către sau în contul persoanelor rezidente în Australia, Canada sau Japonia.

Nici Photon Energy N.V., nici vreunul dintre afiliații săi nu au întreprins vreo acțiune care să permită o ofertă publică a valorilor mobiliare sau posesia sau distribuirea acestui anunț sau orice altă ofertă sau solicitare în legătură cu valorile mobiliare în orice jurisdicție în care este necesară o astfel de acțiune.

În consecință, în statele membre ale Spațiului Economic European ("SEE"), altele decât Republica Federală Germania, Republica Austria și Marele Ducat al Luxemburgului, prezentul anunț se adresează numai persoanelor care au calitatea de "investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129.

Prezentul anunț conține declarații prospective care sunt supuse anumitor riscuri și incertitudini.

Rezultatele viitoare ar putea să difere în mod semnificativ de cele descrise în aceste declarații prospective din cauza diverșilor factori, inclusiv a schimbărilor în condițiile comerciale, economice și concurențiale, a fluctuațiilor cursului de schimb valutar, a incertitudinilor legate de litigii sau proceduri de investigație și a disponibilității finanțării.

Photon Energy N.V. nu își asumă nicio responsabilitate de a actualiza declarațiile anticipative conținute în acest comunicat.

Informații pentru distribuitori

În conformitate cu cerințele UE privind guvernanța produselor, obligațiunile corporative au fost supuse unui proces de aprobare a produsului, în cadrul căruia fiecare distribuitor a stabilit că aceste obligațiuni sunt: (i) compatibile cu o piață-țintă finală de investitori de retail și investitori care îndeplinesc criteriile de clienți profesioniști și cocontractanți eligibili, după cum sunt definite în MiFID II; și (ii) eligibile pentru a fi distribuite prin toate canalele de distribuție, așa cum sunt permise de MiFID II.

Orice distribuitor care oferă ulterior obligațiuni corporative este responsabil de efectuarea propriei evaluări a pieței-țintă în ceea ce privește obligațiunile corporative și de determinare a canalelor de distribuție adecvate.