Sustenabilitate

Angajamentele noastre ESG

Ne-am luat angajamentul de a ne menține la cele mai înalte standarde de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în toate practicile noastre, la orice nivel.

Sustenabilitatea este una dintre valorile noastre de bază

Înțelegem că munca noastră vine cu responsabilitatea de a ne asigura că oferim beneficii consistente, pe termen lung, oamenilor și comunităților, cât și lumii în general.

Acest ideal stă la baza principiilor noastre etice, fiind esențial pentru succesul curent și pentru dezvoltarea business-ului nostru.

103,3 GWh

de energie curată generată în 2021

43 867 tone

de emisii de CO2 evitate în 2021

Mediu inconjurator

Întreaga noastră muncă - 100% din veniturile noastre - este legată de activități care aduc un plus de valoare mediului înconjurător.

În 2021, centralele noastre solare au generat 103,3 GWh de electricitate curată – și s-au evitat 43 867 tone de emisii de CO2.

Activitatea noastră include, de asemenea, cercetări și dezvoltări continue în domeniul tehnologiei de tratare a apelor; Serviciile noastre includ o soluție unică de nanoremediere, pentru a aborda problema tot mai mare a contaminării apelor subterane cu substanțe per și polifluorurate (PFAS), precum și cu alte elemente contaminante.

Dincolo de munca pe care o desfășurăm, avem în vigoare diverse politici, pentru a ne asigura că angajamentul nostru față de mediu se reflectă și în practicile noastre interne.

Angajamentele noastre pentru mediu

 • Toate activitățile noastre pe teren sunt supuse reglementărilor locale de mediu, pe care le respectăm cu strictețe.
 • În procesul de eliminare a deșeurilor, toate materialele reciclabile, precum metalul, lemnul, plasticul, sticla și hârtia, sunt sortate și reciclate.
 • În general, nu folosim îngrășăminte chimice sau pesticide pentru managementul peisajului.
 • Pentru curățarea panourilor fotovoltaice, folosim doar apă demineralizată, niciodată agenți chimici.
 • Când pregătim terenurile pentru a construi noi centrale electrice, efectuăm studii aprofundate privind biodiversitatea și implementăm măsuri, astfel încât orice posibil impact să fie minimizabil sau reversibil.
 • Respectăm toate indicațiile și reglementările locale privind implicarea și consultarea comunității.
 • Atunci când lucrăm cu subcontractanți, acordăm prioritate furnizorilor locali, astfel încât să avem un impact pozitiv asupra economiei locale, prin crearea de locuri de muncă.

Echipa noastră globală

este compusă din angajați din 18 țări

Conduită socială

Suntem mândri că am construit o echipă dinamică și internațională, compusă din 18 naționalități, în locații din întreaga lume.

Acordăm cea mai mare importanță sănătății și siguranței angajaților, precum și comunităților și mediilor în care ne desfășurăm activitatea. Scopul nostru este ca fiecare angajat și antreprenor să revină acasă în siguranță la sfârșitul fiecărei zile.

În practicile noastre de ocupare a forței de muncă folosim o abordare din două perspective: atragerea unor persoane cu un fond de talente puternic și divers și încurajarea dezvoltării profesionale.

Angajamentele noastre sociale

 • Avem politici și proceduri stricte de sănătate și siguranță și toți angajații sunt responsabili pentru respectarea oricăror legi și reglementări aplicabile. Ca urmare a practicilor și standardelor noastre riguroase, nu am avut accidente grave în 2020.
 • Îmbrățișăm diversitatea sub toate formele ei și oferim oportunități egale de angajare, indiferent de sex, rasă, religie, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă.
 • Avem un mediu de lucru deschis și favorabil incluziunii, iar discriminarea de orice fel nu este tolerată.
 • Ne asigurăm că toți angajații sunt tratați în mod egal și obiectiv, în ceea ce privește diversele oportunități și remunerația, ținând seama de criterii de merit.
 • Înțelegem obligația noastră de a proteja confidențialitatea clienților și a furnizorilor noștri. Avem politici și proceduri stricte pentru a ne asigura că informațiile sensibile sunt protejate, incluzând datele electronice înregistrate în sistemele noastre.

Guvernanță corporativă

O bună guvernanță corporativă este esențială pentru sustenabilitatea noastră.

Creează o atmosferă de încredere și ne permite să construim relații solide și de durată cu toate părțile interesate - de la furnizori, până la investitori.

Pe măsură ce Photon Energy Group continuă să crească, ne luăm angajamentul de a menține prioritară gestionarea responsabilă a operațiunilor și afacerilor noastre, la nivel corporativ.

Angajamentele noastre de guvernare

 • Avem un consiliu de supervizare independent și un comitet de audit, pentru a supraveghea și îndruma consiliul de administrație cu privire la afacerile generale ale companiei.
 • În calitate de companie listată, aplicăm Codul olandez de guvernanță corporativă și ne ghidăm după cele mai bune practici ale Bursei de Valori din Varșovia.
 • Angajamentul nostru este ca toți angajații, clienții și furnizorii noștri să acționeze într-o manieră etică și că părțile interesate nu sunt niciodată supuse unor comportamente care să presupună corupție, mită sau extorcare. Avem în vigoare o politică anticorupție și toți angajații noștri semnează, odată cu semnarea contractului de muncă, respectarea politicii privind Insider trading (tranzacționare privilegiată).
 • Platforma pentru raportarea abaterilor, SpeakUp Line, este disponibilă tuturor angajaților, consultanților, furnizorilor și părților interesate. Aceasta permite utilizatorilor să rămână anonimi și este gestionat de un operator independent.

Grad de sustenabilitate

Considerăm că o bună evaluare a gradului de sustenabilitate ne ajută să ne menținem la cele mai înalte standarde și să oferim părților interesate încrederea că angajamentul nostru față de un model de afaceri sustenabil este unul real.

imug | rating ne-a acordat un rating de „foarte bun”, atribuit în baza următoarei grile: slab, moderat, bun, foarte bun, excelent. Descărcați raportul de mai jos pentru a afla mai multe.

În plus, obligațiunile noastre Green EUR au fost evaluate „atractive” de către KFM Deutsched Mittelstand AG și am fost numiți „cei mai buni emitenți de obligațiuni verzi pentru IMM-uri din 2021” de către Bond Magazine.

Descarcă raport (PDF)

Raport de sustenabilitate

Citește raportul nostru de sustenabilitate pe 2022, pentru mai multe detalii despre politicile și practicile noastre.

Descarcă raport (PDF)

Contactează-ne

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.