Sustenabilitate

Angajamentele noastre ESG

Ne-am luat angajamentul de a ne menține la cele mai înalte standarde de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în toate practicile noastre, la orice nivel.

Sustenabilitatea este una dintre valorile noastre de bază

Înțelegem că munca noastră vine cu responsabilitatea de a ne asigura că oferim beneficii consistente, pe termen lung, oamenilor și comunităților, cât și lumii în general.

Acest ideal stă la baza principiilor noastre etice, fiind esențial pentru succesul curent și pentru dezvoltarea business-ului nostru.

70,0 GWh

e energie solară generată în 2020

29.799 tone de emisii de CO2

reduse în 2020

Mediu inconjurator

Întreaga noastră muncă - 100% din veniturile noastre - este legată de activități care aduc un plus de valoare mediului înconjurător.

În 2020, centralele noastre solare au generat 70,0 GWh de energie electrică - o cantitate suficientă pentru a satisface nevoile energetice a aproximativ 19.000 de gospodării - și au fost reduse 29.799 tone de emisii de CO2.

Activitatea noastră include, de asemenea, cercetări și dezvoltări continue în domeniul tehnologiei de tratare a apelor; Serviciile noastre includ o soluție unică de nanoremediere, pentru a aborda problema tot mai mare a contaminării apelor subterane cu substanțe per și polifluorurate (PFAS), precum și cu alte elemente contaminante.

Dincolo de munca pe care o desfășurăm, avem în vigoare diverse politici, pentru a ne asigura că angajamentul nostru față de mediu se reflectă și în practicile noastre interne.

Vezi studiile de caz pentru a afla mai multe despre impactul pozitiv al activităților noastre asupra mediului.

Angajamentele noastre pentru mediu

 • Toate activitățile noastre pe teren sunt supuse reglementărilor locale de mediu, pe care le respectăm cu strictețe.
 • În procesul de eliminare a deșeurilor, toate materialele reciclabile, precum metalul, lemnul, plasticul, sticla și hârtia, sunt sortate și reciclate.
 • Nu folosim niciodată îngrășăminte chimice sau pesticide pentru managementul spațiului natural.
 • Pentru curățarea panourilor fotovoltaice, folosim doar apă demineralizată, niciodată agenți chimici.
 • Când pregătim terenurile pentru a construi noi centrale electrice, efectuăm studii aprofundate privind biodiversitatea și implementăm măsuri, astfel încât orice posibil impact să fie minimizabil sau reversibil.
 • Respectăm toate indicațiile și reglementările locale privind implicarea și consultarea comunității.
 • Atunci când lucrăm cu subcontractanți, acordăm prioritate furnizorilor locali, astfel încât să avem un impact pozitiv asupra economiei locale, prin crearea de locuri de muncă.

Conduită socială

Suntem mândri că am construit o echipă dinamică și internațională, compusă din 21 naționalități, în locații din întreaga lume.

Această comunitate vibrantă este unul dintre punctele noastre forte și suntem dedicați dezvoltării ei continue.

Eforturile noastre pentru comunitate se extind dincolo de activitățile propriu-zise ale companiei: ne ghidăm după principii ce au în vedere bunăstarea tuturor celor asupra cărora munca noastră are un impact.

Angajamentele noastre sociale

 • Avem politici și proceduri stricte de sănătate și siguranță și toți angajații sunt responsabili pentru respectarea oricăror legi și reglementări aplicabile. Ca urmare a practicilor și standardelor noastre riguroase, nu am avut accidente grave în 2020.
 • Îmbrățișăm diversitatea sub toate formele ei și oferim oportunități egale de angajare, indiferent de sex, rasă, religie, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă.
 • Avem un mediu de lucru deschis și favorabil incluziunii, iar discriminarea de orice fel nu este tolerată.
 • Ne asigurăm că toți angajații sunt tratați în mod egal și obiectiv, în ceea ce privește diversele oportunități și remunerația, ținând seama de criterii de merit.
 • Înțelegem obligația noastră de a proteja confidențialitatea clienților și a furnizorilor noștri. Avem politici și proceduri stricte pentru a ne asigura că informațiile sensibile sunt protejate, incluzând datele electronice înregistrate în sistemele noastre.

Guvernanță corporativă

O bună guvernanță corporativă este esențială pentru sustenabilitatea noastră.

Creează o atmosferă de încredere și ne permite să construim relații solide și de durată cu toate părțile interesate - de la furnizori, până la investitori.

Pe măsură ce Photon Energy Group continuă să crească, ne luăm angajamentul de a menține prioritară gestionarea responsabilă a operațiunilor și afacerilor noastre, la nivel corporativ.

Angajamentele noastre de guvernare

 • Avem un consiliu de supervizare independent și un comitet de audit, pentru a supraveghea și îndruma consiliul de administrație cu privire la afacerile generale ale companiei.
 • În calitate de companie listată, aplicăm Codul olandez de guvernanță corporativă și ne ghidăm după cele mai bune practici ale Bursei de Valori din Varșovia.
 • Angajamentul nostru este ca toți angajații, clienții și furnizorii noștri să acționeze într-o manieră etică și că părțile interesate nu sunt niciodată supuse unor comportamente care să presupună corupție, mită sau extorcare. Avem în vigoare o politică anticorupție și toți angajații noștri semnează, odată cu semnarea contractului de muncă, respectarea politicii privind Insider trading (tranzacționare privilegiată).

Grad de sustenabilitate

Considerăm că o bună evaluare a gradului de sustenabilitate ne ajută să ne menținem la cele mai înalte standarde și să oferim părților interesate încrederea că angajamentul nostru față de un model de afaceri sustenabil este unul real.

În 2021, imug | rating ne-a acordat ratingul de foarte bun, atribuit pe baza următoarelor categorii: slab, moderat, bun, foarte bun, excelent.

imug | rating activează în domeniul finanțelor sustenabile și al investițiilor responsabile social (SRI), de peste 20 de ani. În prezent, este una dintre cele mai importante agenții de rating pentru sustenabilitate din Germania și un specialist în cercetarea ESG personalizată.

Descarcă raport (PDF)

Raport de sustenabilitate

Citește raportul nostru de sustenabilitate pe 2020, pentru mai multe detalii despre politicile și practicile noastre.

Descarcă raport (PDF)