RELACJE INWESTORSKIE

Zainwestuj w czystą energię i wodę

Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, to rozwijająca się firma o solidnych podstawach i przyszłościowym modelu biznesowym.

Akcje

NOTOWANIA AKCJI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Częstotliwość: 12 M

CENA AKCJI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

7.5
PLN

Ostatnia aktualizacja:

26.10.2021 17:00

Zmiana:

+ 1.34 %

DLACZEGO WARTO ZINWESTOWAĆ:

 • Doświadczony zespół z udokumentowanym doświadczeniem w branży fotowoltaicznej
 • Jasna strategia ekspansji i dedykowany zespół do jej realizacji
 • Przejrzysta struktura grupy z jasno określonymi segmentami biznesowymi
 • Sprawdzony model biznesowy oparty na rygorystycznych kryteriach inwestycyjnych
 • Przejrzysta i otwarta komunikacja z rynkiem kapitałowym

Factsheet

Strategy Guidance 2021-2024

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

ISIN

NL0010391108

WKN

A1T9KW

Liczba akcji

56,252,365

Free-float

13,633,915

Kapitalizacja

PLN 419,080,119

Struktura akcjonariatu

Solar Future

36,9 %

Solar Power to the People

34,74 %

Spółka

6,28 %

Pozostali

22,69 %

Solar Future i Solar Power to the People są kontrolowane przez współzałożycieli Photon Energy N.V.

Polityka dywidendowa

W perspektywie średnioterminowej polityka dywidendowa nie przewiduje wypłat do akcjonariuszy, dlatego zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu, aby wszystkie zyski pozostawały w spółce i były reinwestowane w nowe projekty.

Obligacje

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ:

 • Atrakcyjny kupon
 • Zabezpieczone długoterminowe i możliwe do zaplanowania przepływy pieniężne z portfela do obsługi zadłużenia
 • Wykorzystanie synergii grupy prowadzi do ponadprzeciętnej wydajności elektrowni PV i efektywnego wykorzystania kapitału
 • Jasna strategia rozwoju na obiecujących rynkach
 • Dedykowany i doświadczony zespół zarządzający z wieloletnim zaangażowaniem właścicieli
 • Przejrzysta i otwarta komunikacja z rynkami kapitałowymi.

Euroobligacje 2017/2022

AKTYWNE

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market we Frankfurcie*

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

7,75% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

45 mln EUR

Data wykupu

27.10.2022

Kowenanty

 • Ograniczenie dywidendy (maksymalnie 50%, jeśli EBITDA/ICR>2)
 • Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
 • Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
 • Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
 • Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli
 • Wskaźnik kapitału własnego musi zawsze wynosić co najmniej 25% **

Rating

4,5 z 5

Pobierz raport KFM-Mittelstandsanleihe.

Prospekt

* Obligacje są również notowane na rynkach w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze, Stuttgarcie i Monachium.
** Z zastrzeżeniem aktualnych wymogów prawnych. Suma zadłużenia oprocentowanego i kapitału własnego jest wykorzystywana jako całkowity kapitał w celu określenia wskaźnika kapitału własnego.

Obligacje CZK 20162023

AKTYWNE

ISIN

CZ0000000815, Free Market w Pradze

Wartość nominalna

30 000 CZK

Kupon

6% rocznie, wypłacany miesięcznie

Wartość

49 mln CZK

Data wykupu

12.12.2023

Kowenanty

 • Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
 • Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
 • Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
 • Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli

Prospekt

Euroobligacje 2013/2018

WYKUPIONE

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market we Frankfurcie

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

8% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

10,3 mln EUR

Data wykupu

12.03.2018 (w całości wykupione)

Ład Korporacyjny

Zarząd

Georg Hotar

CEO i współzałożyciel

Szczegóły

Michael Gartner

CTO i współzałożyciel

Szczegóły

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością zarządu i ogólnymi sprawami spółki. Rada nadzorcza została również powołana do pełnienia funkcji komitetu audytu. Obecni członkowie zostali powołani 4 grudnia 2020 roku na okres czterech lat.

Bogusława Skowroński

Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu

Szczegóły

Marek Skreta

Przewodniczący Rady Nadzorczej I członek Komitetu Audytu

Szczegóły

Profil członków Rady Nadzorczej (po angielsku)

Regulamin Rady Nadzorczej (po angielsku)

Zakres kompetencji Komitetu Audytu (po angielsku)

Kodeks postępowania

Spółka stosuje Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Holenderski kodeks ładu korporacyjnego – aktualne na (po angielsku)

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW – aktualne na 20.08.2021 (po angielsku)

Walne Zgromadzenia

Extraordinary General Meeting, August 2021

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 5 August 2021

Deed of Amendment of the Articles of Association EN

Deed of Amendment of the Articles of Association NL

List of Participating Shareholders

Annual General Meeting, June 2021

Minutes of the Annual General Meeting Held on 1 June 2021

Remuneration Policy adopted by the AGM on 1 June 2021

Extraordinary General Meeting, December 2020

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 4 December 2020

Annual General Meeting, June 2020

Minutes of the Annual General Meeting Held on 29 June 2020

Dokumenty korporacyjne

Statut

Wyciągi z rejestru handlowego

Remuneration Policy

Audytor

W latach obrotowych 2013 - 2019 zarząd Spółki wyznaczył Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. na audytora Photon Energy N.V. oraz grupy. Wybór audytora został potwierdzony przez Walne Zgromadzenia Photon Energy N.V. Raport audytora jest częścią Raportu Rocznego, który można pobrać na stronie z raportami.

Na rok obrotowy 2020 Zarząd Spółki wyznaczył PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. na audytora Photon Energy N.V. oraz grupy. Wybór audytora został potwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Photon Energy N.V., które odbyło się 4 grudnia 2020 roku.

Raporty

Raporty roczne

Annual Report for 2020

Annual Report for 2020

Independent Auditor’s Report for 2020

Letter from the Management

Highlights of 2020

Selected Financial Information

Annual Report for 2019

Annual Report for 2019

Independent Auditor's Report for 2019

Letter from the Management

Highlights of 2019

Selected Financial Information

Annual Report for 2018

Annual Reports 2018

Independent Auditor's Report for 2018

Letter from the Management

Highlights of 2018

Selected Financial Information

Wyświetl wszystkie raporty roczne

Raporty kwartalne

2Q2021 Management Report & 1H2021 Interim Consolidated Financial Statements

2Q2021 Management Report & 1H2021 Interim Consolidated Financial Statements

Presentation

Webcast

Entity & Consolidated Financial Report for Q1 2021

Entity & Consolidated Financial Report for Q1 2021

Presentation

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2020

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2020

Presentation

Webcast

Wyświetl wszystkie raporty kwartalne

Raporty miesięczne

Monthly Report for September 2021

Monthly Report for August 2021

Monthly Report for July 2021

Wyświetl wszystkie raporty miesięczne

Raporty ad hoc

ESPI Report 44 - 19.10.2021 - Change in Substantial Block of Shares

ESPI Report 43 - 14.10.2021 - Monthly Report for September 2021

ESPI Report 42 - 07.10.2021 - Photon Energy N.V. Will Issue a New 6 Year 6.50% Corporate Green Bond up to EUR 50 million

Wyświetl wszystkie raporty ad hoc
KALENDARZ IR

Historyczne I nadchodzące wydarzenia relacji inwestorskich

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Kontakt

Zależy nam na jasnej i otwartej komunikacji z inwestorami. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w Photon Energy Group, zapraszamy do kontaktu.

Emeline Parry

Investor Relations and Sustainability Manager

Joanna Rzesziewska

Investor Relations Manager

+420 702 206 574

newsletter

Zapisz się do naszego newslettera relacji inwestorskich.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Georg Hotar

CEO i współzałożyciel

Georg był współzałożycielem Photon Energy w 2008 roku i był dyrektorem finansowym firmy do 2011 roku, kiedy został mianowany dyrektorem generalnym. Od tego czasu stał na czele ekspansji grupy w Europie i na innych kontynentach.

Georg posiada rozległą wiedzę na temat branży energii słonecznej oraz finansów międzynarodowych.

Przed zaangażowaniem w Photon Energy, Georg założył w 2000 roku Central European Capital, regionalny butik doradztwa finansowego i strategicznego. Zajmował również różne stanowiska w sektorze finansowym w Londynie, Zurychu i Pradze.

Georg jest obywatelem Austrii i posiada tytuł magistra finansów w London Business School.

Profil LinkedIn

Michael Gartner

CTO i współzałożyciel

Michael był współzałożycielem Photon Energy w 2008 roku i dyrektorem generalnym spółki aż do przeniesienia się do Australii, aby założyć Photon Energy Australia w 2011 roku.

Oprócz rozwoju australijskiego biznesu, Michael odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu off-gridowych i hybrydowych rozwiązań solarnych Photon Energy.

Przed zaangażowaniem w Photon Energy Michael opracował jedną z pierwszych dużych instalacji fotowoltaicznych w Czechach. Prowadził też butik inwestycyjny organizujący emisje euroobligacji i oferujący doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. W latach 1994-2004 był analitykiem i szefem sprzedaży instrumentów dłużnych w ING i Commerzbank Securities w Pradze.

Michael jest obywatelem Australii i Czech oraz posiada tytuł MBA uzyskany w US Business School w Pradze.

Profil LinkedIn

Bogusława Skowroński

Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu

Bogusława Skowroński jest przedsiębiorcą, budowniczym ekosystemów start-upów technologicznych, VC i aniołem biznesu. Doświadczenie w zakresie finansów zdobywała w takich organizacjach jak Union Bank of Switzerland w Zurychu, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz założona przez nią spółka Capital Solutions proAlfa w Warszawie. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego i doradzała wielu spółkom w zakresie strategii i transakcji na rynku kapitałowym. Pani Skowroński jest współzałożycielem i członkiem zarządu MIT Enterprise Forum CEE, programu akceleracji start-upów bez zaangażowania kapitałowego, a także Partnerem w FounderPartners, organizacji pomagającej założycielom spółek technologicznych w budowaniu dużego biznesu w USA. Posiada tytuł licencjata uzyskany na Massachusetts Institute of Technology, jest też absolwentem Harvard Business School.

Marek Skreta

Przewodniczący Rady Nadzorczej I członek Komitetu Audytu

Marek Škréta jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym P4 Wealth Management w Zurychu oraz członkiem zarządu i głównym doradcą w R2G w Pradze, prywatnej platformie inwestycyjnej, którą pomógł założyć. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym w UBS Switzerland AG i dyrektorem w Credit Suisse w Zurychu. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmowało doradztwo na rzecz podmiotów typu family office oraz funduszy private equity przy inwestycjach w regionie CEE oraz transakcjach M&A.

Pan Škréta uzyskał tytuł doktora i tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w St Gallen. Był także wizytującym naukowcem i współpracownikiem na Uniwersytecie Harvarda.

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj