PHOTON WATER

Remediacja

Oferujemy szereg usług remediacji pozwalających na usunięcie zanieczyszczeń z wody i gleby.

Zanieczyszczenie wody i gleby jest szkodliwe dla lokalnych społeczności i samej Ziemi

Poprzez proces remediacji usuwamy szkodliwe zanieczyszczenia, pozostawiając glebę czystą, a wodę bezpieczną w użyciu.

Dostępne są różne metody remediacji w zależności od miejsca i rodzaju zanieczyszczeń. Mamy doświadczenie, aby ocenić potrzeby naszych klientów i zapewnić najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania.

Szczegóły usługi

O remediacji

Poszczególne etapy procesu remediacji.

Analiza

Przeprowadzamy dogłębną analizę terenu, aby określić najbardziej efektywne sposoby remediacji.

Planowanie

Nasi eksperci opracowują plan naprawczy dostosowany do potrzeb i celów specyficznych dla danego miejsca.

Pozwolenia

Przed rozpoczęciem remediacji występujemy o wszystkie wymagane pozwolenia i licencje. 

Projekt pilotażowy

Nasz zespół badawczo-rozwojowy bada skuteczność technologii remediacji wybranego dla danego terenu i wprowadza niezbędne zmiany do planowanych działań.

Pełny projekt

Pełny proces remediacji wykorzystuje przetestowaną i sprawdzoną technologię, aby zapewnić skuteczne oczyszczenie terenu.

Monitorowanie

Monitorowanie po zakończeniu remediacji potwierdza, że podjęte działania były skuteczne. Program monitorowania oferuje również dane i narzędzia do oceny długoterminowej, podkreślając wszelkie obszary, które mogą budzić obawy, tak aby można je było natychmiast rozwiązać, a teren pozostał czysty i bezpieczne.

Zanieczyszczenie PFAS

PFAS to grupa chemikaliów wykorzystywanych do produkcji różnych produktów przemysłowych oraz wyposażenia domów. Typowe zastosowania PFAS to kleje i pianki przeciwpożarowe. Ponieważ PFAS nie rozkładają się naturalnie, nagromadziły się w wodzie i glebie na całym świecie.

Photon Water jest liderem w działaniach zmierzających do przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia PFAS. Angażujemy się w ciągłe badania i rozwój oraz opracowaliśmy unikalne rozwiązanie nano-remediacji do usuwania zanieczyszczeń PFAS z wód gruntowych. 

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.