photon water

Projekty dotacyjne i badawcze

Ciągłe badania i rozwój są istotnym elementem naszej wizji przyszłości, w której czysta woda jest dostępna dla wszystkich.

Innowacyjność to jedna z naszych podstawowych wartości

Współpracujemy z wiodącymi instytucjami akademickimi i uczestniczymy w rządowych programach badawczych w celu opracowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie uzdatniania i zarządzania wodą.

LIFEPOPWAT

LIFEPOPWAT to europejski projekt promujący innowacje technologiczne oparte na tworzonych terenach podmokłych do oczyszczania wód skażonych pestycydami.

 

lpw-logo.jpg (892 KB) life-logo.jpg (156 KB)

 

 

 

 

 

 

LIFEPOPWAT ma na celu zapewnienie sposobów ograniczania zagrożeń dla wody wynikających z obecności związków HCH poprzez wykorzystanie technologii Wetland+, a także sposobów powielania tych rozwiązań w całej UE i na całym świecie. W ramach projektu porównana zostanie wydajność, łatwość wdrożenia i zrównoważony rozwój technologii w porównaniu z tradycyjnymi podejściami.

Projekt jest realizowany dzięki programowi LIFE, unijnemu instrumentowi finansowemu wspierającemu projekty ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu oraz Ministerstwu Środowiska Czech.

 

Kluczowe informacje

 

Numer: LIFE18 ENV/CZ/000374

 

 

Czas trwania projektu

 

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

 

Linki i materiały

 

Project Website

EiCLaR

Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation (EiCLaR), to europejsko-chińskie konsorcjum, którego celem jest opracowanie naukowych i technicznych innowacji w zakresie technologii bioremediacji metodą in-situ, czyli bez przemieszczania gruntu.

 

eiclar-landscape.jpg (241 KB) 800px-flag-yellow-high.jpg (21 KB)

 

Innowacje te zostaną bezpośrednio wykorzystane w procesach przemysłowych w celu wydajnego i opłacalnego oczyszczania szeregu zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak rozpuszczalniki chlorowane, metale ciężkie i pestycydy. Technologie te umożliwią rozszerzenie zastosowania metod bioremediacji na tereny przemysłowe i wody zawierające złożone, wysoce skoncentrowane mieszaniny zanieczyszczeń.

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 965945.

 

Kluczowe informacje

 

Numer projektu: 965945

Zaproszenie do składania wniosków: H2020-NMBP-BIO-CN-2020

Koordynator projektu: Ecole Centrale de Lyon, Francja

 

Czas trwania projektu

 

1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r.

 

Linki i materiały

 

Project Website

 

Wejście na rynek oczyszczania ścieków w Peru

Projekt ten – sfinansowany z dotacji z Czeskiej Agencji Rozwoju – ma na celu odpowiedzenie na potrzebę rozbudowy systemów oczyszczania ścieków w Peru.

 

logo-crdc.jpg (44 KB) cra-eng.png (15 KB)

 

W początkowej fazie „przygotowania” projektu Photon Water opracuje zrównoważony model biznesowy umożliwiający wejście na rynek oczyszczania ścieków w Ameryce Łacińskiej. Naszym długoterminowym celem jest wspieranie ciągłego rozwoju tego sektora w Peru, ścisła współpraca z lokalnymi partnerami w celu dzielenia się naszą wiedzą i wzmacniania stosunków dwustronnych między Peru a Czechami.

 

Kluczowe informacje

 

Grantodawca: Czeska Agencja Rozwoju

Numer decyzji: 280508/2021-ČRA

Budżet projektu w 2021 r.: 863 150 CZK

 

Czas trwania projektu

 

1 stycznia 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.