PHOTON WATER CASE STUDY

Woda dla Ameryki Południowej

Projekt grantowy dotyczący zastosowania technologii uzdatniania wody w Peru

Partnerzy:

Czeskiej Agencji Rozwoju

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Lokalizacja:

Regiony Tacna i Cusco w Peru

Usługa:

Kluczowe liczby:

Czas trwania projektu:

2017 - 2020

Liczba zainstalowanych stacji uzdatniania:

10

Zastosowana technologia uzdatniania:

Odwrócona osmoza

Wyzwanie:

Peru od dawna ma problemy z jakością, ilością i niezawodnością wody pitnej.

W niektórych częściach kraju nawet 40 procent populacji doświadcza braku wody, podczas gdy na innych obszarach mieszkańcy byli narażeni na korzystanie z silnie zanieczyszczonej wody. Najbardziej szkodliwymi i rozpowszechnionymi zanieczyszczeniami są metale ciężkie, takie jak arsen i bor. Zanieczyszczenie to jest wynikiem zarówno krajobrazu wulkanicznego, jak i działalności człowieka, takiej jak górnictwo, transport i rolnictwo.

Staje się to coraz bardziej palącym problemem, a regionalne władze w Peru zaczęły aktywnie się nim zająć, poszukując sposobów na zwiększenie lokalnej wiedzy fachowej i infrastruktury poprzez poszukiwanie partnerstw i wspieranie organizacji posiadających doświadczenie w oczyszczaniu wody.

ROZWIĄZANIE:

W 2017 roku Photon Water ukończył studium wykonalności wspierane i finansowane głównie przez Czeską Agencję Rozwoju i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Badanie koncentrowało się na zaprojektowaniu i wdrożeniu małych, kontenerowych stacji uzdatniania wody, które zaopatrzą w bezpieczną wodę pitną gminy do 1000 mieszkańców w regionie Tacna.

Po zakończeniu badania otrzymaliśmy 50-procentową dotację na realizację projektu w regionach Tacna i Cusco. W latach 2018-2020 zainstalowano w sumie dziesięć stacji uzdatniania wody pitnej, zapewniając mieszkańcom długoterminową niezawodną dostawę bezpiecznej wody pitnej.

Oprócz instalacji stacji zorganizowano kampanię mającą na celu podniesienie świadomości w całym regionie na temat przyczyn i potencjalnych rozwiązań technologicznych problemu zanieczyszczenia wody, a także wpływu nieoczyszczonej, zanieczyszczonej wody na zdrowie ludzi.

Po pomyślnym zakończeniu projektu wzmocniliśmy naszą wiedzę w dziedzinie uzdatniania wody dzięki dogłębnemu zrozumieniu regionu oraz jego specyficznych potrzeb i wyzwań. Umożliwi nam to kontynuowanie naszych postępów i dalsze dostarczanie dostosowanych rozwiązań uzdatniania wody do innych obszarów Peru i całej Ameryki Południowej.

Podsumowanie:

  • Finansowane częściowo z dotacji Czeskiej Agencji Rozwoju, a częściowo ze środków własnych Photon Water
  • Lokalnymi partnerami byli Photon Energy Peru S.A.C. i Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, który aktywnie pracuje nad technologiami uzdatniania w ramach swoich projektów badawczych

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj