PHOTON WATER CASE STUDY

Rekultywacja mokradeł w Czechach

Nowe schronienie dla fauny wodnej

Partnerzy:

Gmina Hamr na Jezeře

Biuro regionalne Kraju Libereckiego

Lokalizacja:

Hamr na Jezeře., Czechy

Kluczowe liczby:

Czas trwania projektu:

2019 - 2021

Wybudowane stawy:

6

Wyzwanie:

Projekt był rezultatem inicjatywy burmistrza gminy Hamr na Jezeře mającej na celu odtworzenie lokalnych mokradeł i połączenie ich z pobliskimi źródłami i systemem stawów.

Projekt miał dwa główne cele: zwiększenie lokalnej bioróżnorodności oraz poprawę ogólnego stanu środowiska dla mieszkańców i odwiedzających.

ROZWIĄZANIE:

W celu zwiększenia liczby i jakości siedlisk na mokradłach postanowiliśmy odtworzyć połączenie połączyć lęgowiska płazów poprzez budowę systemu oczek wodnych.

W latach 2019-2020 na terenie prowadzono prace przygotowawcze, w tym badania hydrogeologiczne i biologiczne, a także geologiczne. Następnie nadzorowaliśmy projektowanie i planowanie, uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę i inne uzgodnienia oraz pomagaliśmy w złożeniu wniosku o wsparcie finansowe ze strony lokalnych władz.

Tworząc system zbiorników wodnych o różnej głębokości i wielkości, chcieliśmy zapewnić miejsce rozrodu płazów, a jednocześnie schronienie dla innych roślin i zwierząt wodnych. Udoskonalenia estetyczne wybranej lokalizacji, w pobliżu popularnego szlaku turystycznego, posłużyły również do przyciągnięcia odwiedzających i podniesienia świadomości w całym regionie o projekcie i jego wynikach.

Projekt został pomyślnie zakończony w marcu 2021 roku, przed rozpoczęciem wiosennego sezonu godowego lokalnej fauny.

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.