PHOTON ENERGY

Rozwiązania EPC

Projektujemy i budujemy elektrownie oraz rozwiązania magazynowe z myślą o jakości i długowieczności.

Kompletne rozwiązania pod klucz dla instalacji PV

Mamy udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) do każdego rodzaju projektów związanych z energią słoneczną, zapewniając naszym klientom zrównoważoną, wydajną i niezawodną energię, a także znaczne długoterminowe oszczędności kosztów.

SZCZEGÓŁY USŁUGI

O rozwiązaniach EPC

Nasze rozwiązania w zakresie energii słonecznej są w pełni zaprojektowane, opracowane, zarządzane i uruchamiane przez naszych inżynierów posiadających duże międzynarodowe doświadczenie.

Rozwiązania o skali przemysłowej

Budujemy i uruchamiamy duże elektrownie słoneczne o skali przemysłowej w lokalizacjach na całym świecie, świadcząc usługi obejmujące wsparcie sieci, moc czynną i bierną.

Rozwiązania dla biznesu

Dostarczamy rozwiązania związane z energią słoneczną, magazynowaniem i zarządzaniem energią dla dużych odbiorców energii, aby zapewnić własne źródła i obniżyć koszty energii. Nasze doświadczenie w budowaniu i obsłudze systemów na skalę przemysłową gwarantuje, że nasze rozwiązania są fachowo zaprojektowane, o odpowiedniej wielkości i niezawodne.

Rozwiązania niezależne (off-grid)

Oferujemy szereg rozwiązań zasilania bez połączenia z siecią, które mogą zapewnić autonomiczne dostawy energii nawet w najbardziej odległych lokalizacjach.

OFF-GRID

Magazyny energii niepodłączone do sieci

Systemy magazynowania energii słonecznej stanowią czystą, niezawodną i opłacalną alternatywę do generatorów spalinowych dla oddalonych społeczności, instalacji i infrastruktury.

Nasze rozwiązania magazynowania energii bez podłączenia do sieci są skalowalne, konfigurowalne i dostosowane do szerokiego zakresu zastosowań.

pe-epc-offgrid-storage-batteries.jpg (187 KB)

 

Oddalone społeczności zasilane energią słoneczną

Społeczności na oddalonych obszarach mogą uzyskać energię i dostawy czystej wody i dzięki temu budować swoje lokalne gospodarki.

Klastry energetyczne

Społeczności i branże mogą łączyć swoje zasoby w ramach lokalnej sieci energetycznej, która integruje energię słoneczną i wykorzystuje ją jak najefektywniej. Magazynowanie energii słonecznej umożliwia przechowywanie części energii w okresach wysokiej produkcji i niskiego zużycia, oszczędzając ją na okresy wyższego zużycia. Umożliwia to członkom klastrów pełne wykorzystanie własnej produkcji energii.

Górnictwo

Magazynowanie energii słonecznej może dostarczać energię do infrastruktury górniczej bez potrzeby dużego, scentralizowanego wytwarzania energii.

Telekomunikacja

Ciągłe i niezawodne działanie jest niezbędna dla oddalonych obiektów i instalacji telekomunikacyjnych. Magazynowanie energii słonecznej zapewnia spełnienie tych potrzeb, przy wyższej niezawodności i jakości energii niż w przypadku tradycyjnych generatorów spalinowych.

Rolnictwo

Magazynowanie energii słonecznej pozwala na niezawodne chłodzenie i przetwarzanie wodne.

Mobilność

Pojazdy elektryczne mogą być ładowane w dowolnym miejscu, bez uzależnienia od wrażliwych łańcuchów dostaw paliwa.

case studies

Nasze osiągnięcia 

Poznaj nasze case studies, aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności.

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.