PHOTON ENERGY CASE STUDY

Zindywidualizowane rozwiązanie dla oczyszczalni ścieków

Partner:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalin

Lokalizacja:

Koszalin, Polska

Kluczowe liczby:

Pojemność słoneczna:

950 kWp

Roczna produkcja

:

do 860 MWh

Roczna oszczędność CO2:

do 560 t

Wyjątkowe zastosowanie technologii słonecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia wpływu na środowisko.

Podsumowanie:

  • W ramach konsorcjum prowadzonego przez RenCraft zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy elektrownię fotowoltaiczną dla oczyszczalni ścieków w Koszalinie. Instalacja obejmowała wiele rozwiązań technologicznych, w tym 2880 modułów PV o nietypowej wschodnio-zachodniej orientacji, tak by prąd był generowany bez ostrych południowych szczytów energetycznych.
  • Projekt został pomyślnie zrealizowany w trakcie szalejącej pandemii COVID-19.
  • Jest to rozwiązanie przyszłościowe, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo energetyczne.

Wyzwanie:

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny w Koszalinie, mając ogromne zapotrzebowanie na energię, poszukiwał nowego, ekonomicznego i niezawodnego źródła czystego prądu.

Zakład uruchomiono w 1995 roku jako jeden z najlepiej zautomatyzowanych i wyposażonych zakładów mechaniczno-biologicznego oczyszczania wody w kraju, z chemicznymi procesami uzdatniania. Całkowita przepustowość zakładu to 36 tys. metrów sześciennych dziennie. Zakład obsługuje mieszkańców Koszalina i sąsiednich miast. Znajduje się w północnej Polsce, w Koszalinie, w pobliżu Bałtyku i Jamna, słonawego przybrzeżnego jeziora, oddzielonego od morza mierzeją, popularnego obecnie wśród miłośników żeglarstwa.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., firma odpowiedzialna za zarządzanie, nadzór i utrzymanie zakładu uzdatniania wody, postanowiły zainwestować we własne źródło energii odnawialnej, tak by zwiększyć własną niezależność energetyczną, ograniczyć koszty energii i wpływ własnej działalności na środowisko.

ROZWIĄZANIE:

W ramach konsorcjum prowadzonego przez RenCraft, Photon Energy zaprojektowało, opracowało i zainstalowało elektrownię fotowoltaiczną w koszalińskim zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Elektrownia obejmuje unikalne rozwiązanie: 2880 modułów PV z dość nietypową orientacją wschód-zachód, tak by podczas generowania prądu nie dochodziło do typowych ostrych szczytów energetycznych w południe.

Instalację wyposażono w stację automatycznej dystrybucji energii, dzięki czemu wygenerowany prąd może być wykorzystywany zgodnie z zapotrzebowaniem obu zasilanych sekcji średniego napięcia. Z perspektywy technicznej system umożliwia również interwencyjną redukcję poboru (DSR) i inne formy inteligentnego zarządzania zasilaniem.

Elektrownia działa w systemie zerowego eksportu netto, co oznacza, że wygenerowany prąd musi zostać zużyty na miejscu, a możliwości dostarczania nadwyżki do sieci są bardzo ograniczone. Zindywidualizowany system zarządzania produkcją prądu wymagał zoptymalizowania własnego zużycia w ramach danych limitów bezpieczeństwa.

Był to czwarty projekt Photon Energy realizowany we współpracy z RenCraft, zakończony pomyślnie w szczycie szalejącej pandemii COVID-19, oddany do eksploatacji we wrześniu 2021 r.

Szacowana całkowita roczna zdolność produkcyjna instalacji wynosi 860 MWh. Jest to niezawodne źródło czystej energii i przyszłościowe rozwiązanie systemowe, którego ewentualne aktualizacje będą proste i ekonomiczne, co gwarantuje znaczące bezpieczeństwo energetyczne w czasach, kiedy na całym świecie rosną ceny prądu.

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.