PHOTON ENERGY CASE STUDY

Zielona inwestycja na Węgrzech

Kluczowe liczby:

Pojemność słoneczna:

1,3 MWp

Roczna produkcja:

do 2,1 GWh

Roczna oszczędność CO2:

do 24 570 t

Firmowa elektrownia fotowoltaiczna, która będzie sprzedawać czystą energię na wolnym rynku bez państwowych dotacji.

Podsumowanie:

  • Pierwsza w Europie elektrownia fotowoltaiczna na skalę przemysłową w naszym portfolio niezależnych producentów energii (IPP), która będzie działać na zasadzie komercyjnej, sprzedając prąd po cenach rynkowych bez dotacji z budżetu.
  • Projekt został sfinansowany z zysków z zielonych euroobligacji Photon Energy Group 2021/2027 w ramach naszego programu zielonego finansowania zrównoważonych inwestycji.
  • Dzięki budowie instalacji nasze węgierskie portfolio IPP przekroczyło granicę 50 MWp.

Wyzwanie:

Z myślą o planowanym przez nas zwiększeniu naszej zdolności produkcyjnej o ponad 500 MWp do końca 2024 roku i o naszej nowej strategii rynkowej polegającej na opracowywaniu i budowaniu elektrowni fotowoltaicznych, które będą działać w sposób konkurencyjny na rynku energetycznym, postanowiliśmy opracować, zaprojektować, zainstalować i prowadzić elektrownię w pobliżu miasta Tolna w środkowych Węgrzech.

Elektrownia pokrywająca 2,2 hektary gruntu ma być pierwszą europejską elektrownią na skalę przemysłową w naszym portfolio IPP, działającą na zasadach wolnorynkowych i sprzedającą prąd bezpośrednio na rynku energii bez dotacji ze strony państwa.

ROZWIĄZANIE:

Nasz własny zespół nadzorował realizację inwestycji w fazie projektu rozwiązania, dostaw i montażu.

W oparciu o pozytywne wyniki wcześniejszych projektów w instalacji zastosowano obustronne moduły PV. Dodatkową korzyścią zastosowania takich modułów jest większa o 5-25% procent moc wyjściowa w zależności od lokalizacji i warunków panujących w danym miejscu. Moduły osadzono na jednoosiowych systemach nadążnych dostarczonych przez wykonawcę, z którym pomyślnie współpracowaliśmy przy okazji wcześniejszego projektu.

Jedną z naszych podstawowych wartości jest zrównoważony rozwój, szczególnie istotny również dla naszych inwestorów. Dlatego opracowanie i budowa tej instalacji zostały sfinansowane z zysków Photon Energy Group z niedawno wprowadzonych na giełdę zielonych obligacji w ramach naszego programu zielonego finansowania zrównoważonych inwestycji.

Elektrownia w Tolnej została pomyślnie oddana do eksploatacji, przez co udało nam się pokonać granicę 50 MWp w naszym firmowym portfolio na Węgrzech. To nasz trzeci projekt na świecie zakładający handel własną energią, pierwszy tego typu w Europie. Węgierska instalacja potwierdza naszą zdolność do budowania elektrowni na skalę przemysłową, które mogą być konkurencyjne i sprzedawać prąd na krajowym rynku energetycznym bez potrzeby dotacji z budżetu.

Nasz zespół eksploatacyjno-konserwacyjny zajmie się długofalowo nadzorem, ruchem i utrzymaniem instalacji 1,3 MWp, która będzie produkować do 2,1 GWh czystej energii rocznie. Z takim poziomem produkcji energii Photon Energy Group może liczyć na solidne roczne zyski, nie mówiąc o 24 570 tonach emisji CO2 rocznie, których uda się dzięki temu uniknąć.

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.