Photon Energy z długoterminowym finansowaniem pięciu elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech

  • Spółka otrzyma finansowanie z CIB Bank dla pięciu elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp w dwóch lokalizacjach na Węgrzech.
  • Długoterminowa – ponad 15-letnia – umowa finansowania ma wartość 1 mld HUF, czyli 2,8 mln EUR.
  • W efekcie CIB Bank stał się drugim międzynarodowym partnerem finansowym Photon Energy na Węgrzech, z którym spółka zamierza również refinansować niedawno uruchomionych dziesięć elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp w mieście Püspökladány.

Amsterdam, 17 grudnia 2020 r.

- Partnerstwo z CIB Bank, jako drugim międzynarodowym partnerem finansowym spółki na Węgrzech, potwierdza skuteczność ekspansji w ramach naszego własnego portfela elektrowni w tym kraju, a ponadto jest ważnym krokiem w naszej strategii rozwoju na tym rynku. Z niecierpliwością czekamy na zacieśnienie naszej współpracy w zakresie zbliżającego się refinansowania naszych dziesięciu niedawno podłączonych do sieci elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp w Püspökladány - komentuje Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy.

Portfel podlegający refinansowaniu obejmuje trzy elektrownie fotowoltaiczne z licencą KÁT o łącznej mocy 2,1 MWp w Nagyecsed oraz dwie elektrownie fotowoltaiczne z licencją METÁR-KÁT o łącznej mocy 1,4 MWp w Kunszentmárton. Projekt w Nagyecsed został oddany do użytku w lipcu 2019 r., a projekt w Kunszentmárton w maju 2020 r.

Długoterminowe (na ponad 15 lat) finansowanie w wysokości 1 mld HUF (2,8 mln EUR) zapewni CIB Bank, drugi co do wielkości węgierski bank komercyjny, należący do włoskiej grupy Intesa Sanpaolo. Ponadto Photon Energy jest w trakcie finalizacji refinansowania w CIB Bank kolejnych dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych z licencją METÁR o łącznej mocy 14,1 MWp w Püspökladány.

Photon Energy dostarczył usługi inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane dla wszystkich wyżej wymienionych elektrowni poprzez swoją spółkę zależną Photon Energy Solutions HU Kft. Spółka zależna grupy, Photon Energy Operations HU Kft, zapewni z kolei długoterminowy monitoring oraz obsługę
i serwis elektrowni.

 

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

 

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept