Photon Energy osiągnął docelową moc 14,1 MWp w ramach dziesięciu elektrowni zlokalizowanych na Węgrzech

  • Photon Energy z sukcesem uruchomił ostatnie dwie elektrownie fotowoltaiczne o mocy 2,8 MWp w ramach projektu realizowanego
    w miejscowości Püspökladány, na Węgrzech.
  • Wcześniej - w październiku i na początku listopada - w tej lokalizacji spółka urochomiła osiem elektrowni solarnych o łącznej mocy 11,3 MWp.
  • Łączne roczne przychody dziesięciu nowych elektrowni mają wynieść
    1,9 mln EUR.

Photon Energy Solutions, węgierska spółka zależna Photon Energy, działającego także na rynku polskim, ukończyła budowę i podłączyła do sieci ostatnie dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,8 MWp w miejscowości Püspökladány, na Węgrzech. W sumie, w tej lokalizacji, uruchomiono dziesięć elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp.

Dwie nowe elektrownie solarne, podłączone do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, zajmują powierzchnię 3,6 ha. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać około 4,1 GWh czystej energii elektrycznej rocznie. Aktywa te zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech do 49,1 MWp. Moc całego portfolio elektrowni własnych grupy urośnie z kolei do 74,7 MWp.

- Z dużym wyprzedzeniem sfinalizowaliśmy uruchomienie naszego największego do tej pory węgierskiego klastra elektrowni fotowoltaicznych o skali przemysłowej, bezpiecznie włączając do sieci dwie ostatnie
z dziesięciu elektrowni w Püspökladány. To kolejny, ważny kamień milowy dla całego zespołu Photon Energy, ponieważ dzięki tym projektom przekroczyliśmy próg 100 MWp w ramach globalnego portfela usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń). Zwiększając łączną moc elektrowni na Węgrzech do 49,1 MWp, znacząco zbliżyliśmy się do celu, jakim jest osiągnięcie 75 MWp mocy w ramach własnego portfela w tym kraju na koniec 2021 r.
- powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Grupa będzie obsługiwać dwie nowe elektrownie fotowoltaiczne za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej (w postaci sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot plus kontraktu na różnicę) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 93 EUR za MWh). Obie elektrownie mają prawo do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej ok. 29 955 MWh w okresie 15 lat i pięciu miesięcy.

Oczekuje się, że łączne roczne przychody dziesięciu nowych elektrowni wyniosą 1,9 mln EUR.

Zgodnie z MSR 16, w związku z oddaniem wszystkich dziesięciu elektrowni do użytkowania, nastąpi przeszacowanie wartości portfela aktywów grupy o około 4,0 mln EUR. Zostanie to ujęte jako pozostałe całkowite dochody grupy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za IV kwartał 2020 r.

O FIRMIE PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp,
z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 87,0 MWp w Rumunii, 41,8 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

KONTAKT Z MEDIAMI

Martin Kysly

Photon Energy

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Tomasz Danelczyk

TAILORS Group

Tel. +48 665 885 390

E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept