PHOTON ENERGY GROUP

Zgłaszanie przypadków nieetycznego postępowania

W Grupie Photon Energy zobowiązujemy się do działania w sposób uczciwy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również propagowanymi wartościami, uruchomiliśmy SpeakUp Line służącą do zgłaszania przypadków nieetycznego postępowania związanego z działalnością Photon Energy Group, przeznaczoną dla naszych pracowników, konsultantów, dostawców oraz interesariuszy.

Nieetyczne postępowanie może dotyczyć działań:

  • nielegalnych oraz niezgodnych z prawem
  • w sprzeczności z wartościami i zasadami opisanymi w Kodeksie Etycznym Photon Energy oraz w innych przepisach wewnętrznych
  • szkodliwych dla Photon Energy Group lub jej reputacji, a także dla jej pracowników oraz kontrahentów

Linia SpeakUp jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną. Jej użytkownicy mogą zachować anonimowość, a komunikacja którą obejmuje jest szyfrowana. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez Linię SpeakUp pozostają ściśle poufne.

Jeśli byłeś świadkiem nieetycznego postępowania, skontaktuj się z SpeakUp Line.

SpeakUp Line

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.