W trzecim kwartale 2022 r. Photon Energy Group kontynuuje istotny wzrost i odnotowuje rekordowe przychody ze sprzedaży energii

W trzecim kwartale 2022 r. własne elektrownie fotowoltaiczne Photon Energy Group o mocy 91,9 MWp wygenerowały łączny wolumen 37,0 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 6,6% rdr. W połączeniu z wysokimi cenami energii elektrycznej umożliwiło to osiągnięcie przychodów ze sprzedaży energii w wysokości 15,073 mln EUR, co  stanowi wzrost o 129,6% w porównaniu z 6,566 mln EUR przychodów odnotowanych w trzecim kwartale 2021 r. Przychody za trzeci kwartał 2022 r. są o 37,5% wyższe niż te odnotowane drugim kwartale 2022 r. (10,963 mln EUR), który był rekordowym dla Photon Energy Group.

Od początku roku elektrownie spółki Spółka wyprodukowały łączny wolumen energii w wysokości 103,0 GWh, w porównaniu z 82,3 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 25,2% r/r), co jest porównywalne z łączną produkcją za cały 2021 r. Dzięki temu, że energia produkowana przez 83% portfela elektrowni własnych sprzedawana jest po cenach rynkowych, Spółka osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. przychody w wysokości 30,794 mln EUR czyli o 58,7% więcej niż przychody osiągnięte w całym 2021 r. (19,402 mln EUR).

Otoczenie rynkowe dotyczące cen energii w pełni potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii sprzedaży energii z naszego portfela instalacji własnych w oparciu o ryzyko rynkowe i powoduje, że istotna dźwignia operacyjna w naszej działalności jest jeszcze bardziej widoczna. Przychody ze sprzedaży energii za wrzesień i za cały trzeci kwartał 2022 r., w połączeniu z dynamicznymi wzrostami odnotowanymi w innych naszych liniach biznesowych, takich jak handel komponentami fotowoltaicznymi, potwierdzają nasze plany finansowe na 2022 r. odnośnie skonsolidowanych przychodów na poziomie 85 mln EUR (wzrost o 133,8% r/r) i wyniku EBITDA na poziomie 24 mln EUR (wzrost o 150,4% r/r) – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Niedawno Spółka ogłosiła również refinansowanie portfela czeskich instalacji w wysokości 28,1 mln EUR pozyskane z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., co zapewnia znaczącą płynność dla finansowania dalszego rozwoju instalacji własnych Spółki po spłacie obligacji (EUR 2017/2022).

Obecnie portfel elektrowni własnych Spółki ma łączną moc 91,9 MWp. Dodatkowo, w Rumunii budowanych jest siedem nowych instalacji PV o mocy 28,3 MWp. Spółka zamierza przyłączyć je do sieci przed końcem tego roku. Na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry i Polska) oraz w Australii, Photon Energy Group posiada pipeline projektów o łącznej mocy 892 MWp (z uwzględnieniem tych w budowie).

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy firma Photon Energy; Photon Energy od momentu powstania w 2008 roku zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 892 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i serwisowe dla około 330 MWp na całym świecie. Druga ważna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozbudowę i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com