W pierwszych 8 miesiącach 2022 r. przychody Photon Energy Group z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przekroczyły wartość przychodów za cały 2021 r.

Portfel własny elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy Group o mocy 91,9 MWp wygenerował
w sierpniu najwyższe miesięczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w historii. Wolumen produkcji energii na poziomie 12,96 GWh był wprawdzie o 11,9% mniejszy od czerwcowego rekordu (14,71 GWh), jednak oznaczał wzrost o 11,7% w porównaniu z sierpniem 2021 r. Rosnące ceny energii elektrycznej pozwoliły na zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do 5,948 mln EUR, co stanowiło wzrost o 6,9% w porównaniu z rekordowymi przychodami w lipcu 2022 r. oraz o 160% w ujęciu rok do roku.

W lipcu i sierpniu 2022 r. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w łącznej wysokości 11,513 mln EUR, co stanowi wzrost o 131,7% w stosunku do 4,967 mln EUR przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w lipcu i sierpniu 2021 r. Przychody w dwóch pierwszych miesiącach III kw, są już o 75,3% wyższe od przychodów całego III kw. 2021 r. i o 5,0% wyższe od 10,963 mln EUR przychodów odnotowanych w II kw. 2022 r., który był dotychczas rekordowym dla Photon Energy Group.

Narastająco od początku roku, Spółka wyprodukowała 93,501 GWh energii elektrycznej wobec 71,236 GWh rok temu (wzrost o 31,3%). Posiadając 83% portfela własnych elektrowni sprzedających energię elektryczną po cenach rynkowych, Spółka osiągnęła w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. przychody w wysokości 27,251 mln EUR w porównaniu z 19,402 mln EUR za cały 2021 r. (wzrost o 40,5% w porównaniu do całorocznych przychodów z energii elektrycznej w 2021 r.).

„Sytuacja na rynku energii w 2022 r. w pełni potwierdza słuszność przyjętej strategii handlowej dla naszego portfela własnych elektrowni i pozwala, aby znacząca dźwignia operacyjna w naszej działalności stała się jeszcze bardziej widoczna. Sierpniowe przychody potwierdziły także zasadność niedawnej aktualizacji prognozy finansowej na 2022 r. dotyczącej skonsolidowanych przychodów Spółki, z wcześniej prognozowanych 65 mln EUR do 85 mln EUR (wzrost o 133,8% rok do roku) oraz EBITDA z wcześniej oczekiwanych 18 mln EUR do 24 mln EUR (wzrost 150,4% r/r)” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną na giełdzie EEX na 2023 r. na Węgrzech i w Rumunii, dwóch głównych rynkach Spółki, wynoszą około 550 EUR/MWh dla kontraktu BASE i 730 EUR/MWh dla kontraktu PEAK, co oznacza doskonałe perspektywy rozwoju Photon Energy Group w przyszłym roku.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 791,2 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 280MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com