Photon Energy zawiera umowę na techniczne utrzymanie (O&M) farm fotowoltaicznych o mocy 48 MWp i otrzymuje Certyfikat ISO

  • Zawarta z nieujawnionym klientem umowa na pełen zakres usług O&M to pierwszy kluczowy kontrakt spółki na konkurencyjnym polskim rynku technicznego utrzymania instalacji PV.
  • Do końca 2022 r. spółka zamierza zwiększyć portfel umów na usługi O&M w Polsce do 100 MWp.
  • Dodatkowo, spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, zgodny z najbardziej rozpoznawalnym na świecie Systemem Zarządzania Jakością (SZJ).

Photon Energy informuje, że jej polska spółka zależna świadcząca usługi technicznego utrzymania instalacji PV (Photon Energy Operations PL Sp. o.o.) zawarła z pierwszym kluczowym klientem w Polce umowę na świadczenie pełnego zakresu usług Operations & Maintenance dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 48 MWp.

- Pozyskanie naszego pierwszego kluczowego klienta na wysoce konkurencyjnym polskim rynku fotowoltaicznym stanowi kamień milowy w naszej strategii bycia partnerem pierwszego wyboru i liderem w dynamicznie rozwijającej się branży usług technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) elektrowni fotowoltaicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

- Przewidywany wzrost naszego portfela własnych instalacji i rosnąca liczba krajowych i międzynarodowych inwestorów w sektorze fotowoltaiki, stawia nas na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest świadczenie usług O&M dla instalacji PV o łącznej mocy 1.000 MWp na koniec 2024 r. – dodał Georg Hotar.

Zawarta umowa przybliża Photon Energy do osiągnięcia w Polsce, która jest największym rynkiem fotowoltaicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednego z celów na 2022 r. jakim jest łączna moc instalacji PV, dla których świadczone są usługi technicznego utrzymania (O&M) na pozimie 100 MWp. Jest też kolejnym krokiem do osiągniecia długoterminowego celu świadczenia na wszystkich rynkach usług O&M dla instalacji o mocy 1 GWp do końca 2024 r. Obecnie dział Operations & Maintenance spółki obsługuje instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 328 MWp.

Oprócz zawarcia istotnej umowy na świadczenie usług O&M, Photon Energy Operations PL Sp. o.o. z sukcesem zakończyła również proces certyfikacji ISO 9001:2015. Świadczy to o determinacji Photon Energy Group i kulturze ciągłego doskonalenia się w oparciu o ustandaryzowany system zarządzania jakością na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Dział Operations&Maintenance spółki obsługuje portfel własnych elektrowni fotowoltaicznych, a także instalacje PV należące do rosnącej liczby zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów w regionie.

photon-energy-operations-pl-iso9001.jpg (298 KB)

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 791,2 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 320 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com