Photon Energy zamyka rok 2020 poprawą EBITDA i zwiększonym portfelem projektów w przygotowaniu

  • EBITDA wzrosła w 2020 r. o 3,2 proc. rok do roku, do 8,195 mln EUR.
  • W 2020 r. moc portfela elektrowni własnych wzrosła na Węgrzech o 23 MWp. Ponadto,
    w Australii rozpoczęto budowę dwóch elektrowni o skali przemysłowej o łącznej mocy 14,6 MWp.
  • Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i Polsce
    o łącznej mocy ponad 200 MWp.

- Dzięki zdobytemu doświadczeniu stale rozszerzamy nasze możliwości, łącząc zasoby i know-how
w obszarze fotowoltaiki, magazynowania energii, a także technologii oczyszczania wody, celem zaoferowania kompleksowych i elastycznych usług. W 2020 r. ugruntowaliśmy naszą działalność
i cieszymy się z szans biznesowych, które przyniesie 2021 r.
- mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Podsumowanie 2020

W 2020 r. Photon Energy uruchomił na Węgrzech w ramach własnego portfela elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 23,0 MWp, zapewniając im długoterminowe finansowanie, podczas gdy łączna moc
w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji fotowoltaicznych) wzrosła o 34 MWp.
W analizowanym okresie rozpoczęto także budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o skali przemysłowej zlokalizowanych w Leeton, w Nowej Południowej Walii (Australia) o łącznej mocy 14,6 MWp, a na wyspie Lord Howe (także Australia) ukończono budowę hybrydowego systemu magazynowania energii słonecznej z wykorzystaniem baterii. Znaczący postęp osiągnięto również
w pracach rozwojowych nad projektami na Węgrzech, w Rumunii i Polsce, gdzie spółka zwiększyła portfel przygotowywanych projektów elektrowni fotowoltaicznych do łącznej mocy ponad 200 MWp.

Ubiegły rok był był dla Photon Energy przełomowy pod względem obecności na rynkach kapitałowych, ponieważ notowania akcji spółki zostały przeniesione z rynków alternatywnych na główne (regulowane) giełd warszawskiej i praskiej. Ponadto walory firmy włączone zostały do obrotu na frankfurckim parkiecie Quotation Board. Photon Energy przewiduje, że zmiana rynków notowań pomoże stymulować płynność akcji i zdywersyfikować bazę inwestorów, zapewniając możliwość inwestowania w spółkę inwestorom instytucjonalnym i detalicznym z całej Europy.

Wskaźniki finansowe

Photon Energy zamknął 2020 r. przychodami na poziomie 28,258 mln EUR, co oznacza spadek rok do roku o 6,3 proc. Przychody ze sprzedaży technologii spadły rok do roku o 27,8 proc. na co wpływ miało wymagające otoczenie w związku z pandemią koronawirusa. Spółka odnotowała z kolei solidny wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 17,6 proc. W ubiegłym roku EBITDA spółki wzrosła rok do roku o 3,2 proc., do 8,195 mln EUR, dzięki korzystnej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich rodzajach działalności. W ciągu roku spółka kontynuowała wzrost swoich możliwości operacyjnych, co było widoczne we wzroście zatrudnienia. Ma to kluczowe znaczenie dla kontynuacji wzrostu w ramach istniejących linii biznesowych.

Zwiększone koszty finansowe związane z rozwojem portfela nowych projektów fotowoltaicznych wpłynęły na wygenerowanie straty EBIT w wysokości 0,116 mln EUR w porównaniu z zyskiem w kwocie 1,147 mln EUR w 2019 r. Model biznesowy spółki zakłada istotne finansowanie bankowe, a wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych kształtuje się na poziomie 80/20. Długoterminowe finansowanie (do 15 lat) jest dostosowane do cyklu życia elektrowni fotowoltaicznych, a wyższy poziom zadłużenia jest charakterystyczny dla branży, w której działa spółka.

Po podłączeniu nowych elektrowni na Węgrzech całkowite dochody spółki w 2020 r. wyniosły 2,084 mln EUR w porównaniu z 8,064 mln EUR w 2019 r. Skorygowany wskaźnik kapitału własnego pozostał na bezpiecznym poziomie 29,0 proc.

Perspektywy na 2021 r.

W bieżącym roku Photon Energy zamierza czynnie uczestniczyć w rozwoju i transformacji sektora OZE, czego dowodzą niedawno zrealizowane inwestycje o strategicznym znaczeniu. Mowa o objęciu mniejszościowego pakietu akcji w RayGen Resources, który obok szerokiej wiedzy z zakresu fotowoltaiki skupionej w rozwiązaniu PV Ultra, oferuje także technologię wydajnego i taniego magazynowania energii w ramach Thermal Hydro. Spółka objęła ponadto udziały w spółce Lerta, która rozwija usługę wirtualnej elektrowni. Obiecująco dla Photon Energy przedstawia się projekt dotyczący usuwania PFAS ze środowiska, rozpoczęty w ramach umowy z Ministerstwem Obrony Australii. Program ten ma na celu zademonstrowanie technologii usuwania PFAS z wód gruntowych bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu, a także procesów utylizacji.

Prezentacja wyników za Q4 2020 r.

Spółka przedstawi wyniki za IV kwartał 2020 r. i odpowie na pytania inwestorów podczas webcastu, zaplanowanego na poniedziałek, 15 lutego, na godz. 11.00. Link do wydarzenia dostępny jest tutaj: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2020-results-presentation, a pytania będzie można zadawać w trakcie webcastu - na czacie, jak i wcześniej, wysyłając je na adres: ir@photonenergy.com.

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 793,2 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii, Ameryce Południowej i całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt z inwestorami

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Linki

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2020 (EN)

Webcast

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept