Photon Energy z rekomendacją „kupuj” od analityków Wood & Company

  • Akcje Photon Energy Group otrzymały rekomendację „kupuj” od Wood & Company (Wood&Co.), wiodącej firmy brokerskiej z siedzibą w Pradze. Analitycy ustalili cenę docelową akcji spółki na 84 CZK (ok. 15,67 zł, 3,41 euro).
  • Analitycy podkreślili, że Photon Energy Group wyróżnia się spośród pokrywanych spółek energetycznych, jako jeden z najlepszych wyborów z tego sektora, zarówno pod względem potencjału wzrostowego, jak i profilu ESG. Pomimo niewielkich rozmiarów spółki, analitycy postrzegają Photon Energy jako świetną okazję do inwestowania w rosnącym sektorze fotowoltaicznym, wytwarzającym znaczącą część energii elektrycznej na warunkach rynkowych, co umożliwia efektywną ochronę przed inflacją. W ocenie brokera powyższe implikuje szacowany, średnioroczny (CAGR) wzrost EBITDA o 28% w ciągu kolejnych trzech lat (2022-2024).
  • Raport analityczny Wood&Co powstał w ramach Research Coverage Programme, inicjatywy wspierającej pokrycie analityczne wybranych MŚP notowanych na giełdzie, finansowanej przez Taiwan Business EBRD Cooperation Fund oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Pradze.

Photon Energy Group otrzymała rekomendację „kupuj” od Wood & Company (Wood&Co.), wiodącej firmy brokerskiej z siedzibą w Pradze. W raporcie przedstawiono spółkę jako jeden z najlepszych wyborów wśród analizowanych przez brokera spółek energetycznych. Analitycy mają duże oczekiwania co do perspektyw rozwoju Photon Energy Group, określając cenę docelową akcji spółki na 84 CZK (ok. 15,67 zł, 3,41 euro).

Wood&Co. postrzega akcje Photon Energy Group jako dobrą opcję inwestycyjną, z atrakcyjnymi perspektywami generowania zysków, dzięki rosnącemu pipeline projektów fotowoltaicznych, ambitnemu celowi 600 MWp własnych mocy wytwórczych na koniec 2024 r. i elastycznemu modelowi biznesowemu. W ocenie brokera spółka dobrze wpisuje się w aktualne trendy rynkowe, w tym rosnącą konkurencyjność energii słonecznej, wynikającą z gwałtownego spadku kosztów jej produkcji i rosnących cen energii elektrycznej.

Jak podkreśla Wood&Co., decyzja spółki o dostarczaniu czystej energii na zasadach rynkowych oraz jej zdolność do częściowego przełączenia niektórych elektrowni z portfela IPP (niezależny producent energii) ze stałych, gwarantowanych taryf na wyższe ceny rynkowe, może zaowocować szacowanym, średniorocznym (CAGR) wzrostem EBITDA na poziomie 28% w ciągu kolejnych trzech lat (2022-2024).

Poza atrakcyjnością modelu biznesowego grupy, analitycy doceniają również jej silne referencje ESG
w połączeniu z przejrzystymi standardami raportowania i otwartą komunikacją na rynku kapitałowym.

Według Wood&Co., ze względu na wciąż niewielką kapitalizację, Photon Energy jest prawdopodobnie nadal niezauważany przez szerszą grupę inwestorów, ale stanowi atrakcyjną okazją do inwestowania w rozwijający się przemysł fotowoltaiczny, z ekspozycją na rosnące ceny energi elektrycznej, zapewniając efektywną ochronę przed inflacją.

Szczegóły rekomendacji dostępne są na stronach internetowych Photon Energy Group oraz Listed SME Research Hub.

Raport analityczny został przygotowany w ramach programu Research Coverage Programme, którego celem jest zwiększenie publicznego dostępu do raportów analitycznych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto, idea zakłada tworzenie bezpłatnych, wysokiej jakości raportów analitycznych, aby redukować bariery informacyjne, które obniżają płynność rynkową MŚP. Efektem ma być poprawa ich widoczność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i przyciągnięcie uwagi międzynarodowych inwestorów. Koordynatorem programu jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Sponsorami finansowymi programu są Taiwan Business EBRD Technical Cooperation Fund oraz Giełda Papierów Wartościowych w Pradze.

Linki

WOOD & Company Raport z 25 maja 2022 r.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 775 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 280MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com