Photon Energy z kolejnymi 9,5 MWp mocy zainstalowanej we własnych elektrowniach PV w Rumunii

  • Spółka ukończyła i przyłączyła do sieci elektrownię o mocy 4,73 MWp w pobliżu Aiud i drugą o mocy 4,73 MWp w pobliżu Teiuș, obie zlokalizowane w okręgu Alba w Rumunii.
  • Obecnie Photon Energy posiada i eksploatuje na świecie 94 elektrownie o łącznej mocy 113,1 MWp.
  • Spółka oczekuje, że całkowita roczna produkcja z elektrowni w Aiud i Teiuș wyniesie odpowiednio około 6,8 GWh i 7,1 GWh, co w oparciu o bieżące kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim powinno przełożyć się na przychody w wysokości ok. 2 mln EUR w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Amsterdam/Bukareszt – 9 maja 2023 r. – Photon Energy Engineering Romania S.R.L. – rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) – ukończyła realizację i przyłączyła do sieci dwie elektrownie fotowoltaiczne w Rumunii. Łączna moc wytwórcza nowych instalacji wynosi 9,5 MWp.

Wysokosprawne moduły fotowoltaiczne typu bi-facial zainstalowane na jednoosiowych trackerach będą generować i wprowadzać do sieci zarządzanej przez Distribuție Energie Electrică Romania ok. 13,9 GWh energii odnawialnej rocznie.

Energia wytwarzana w elektrowniach będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym. Przychody ze sprzedaży energii z nowych instalacji szacowane w oparciu o kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim powinny w okresie najbliższych 12 miesięcy osiągnąć poziom ok. 2 mln EUR.

„Cieszymy się, że zwiększyliśmy portfel własnych instalacji fotowoltaicznych o dodatkowe 9,5 MWp” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Elektrownie w Aiud i Teiuș stanowią dla nas kolejny, ważny kamień milowy w rozwoju na rynku energii odnawialnej w Rumunii, po tym jak od początku roku oddaliśmy w tym kraju do eksploatacji nasze cztery pierwsze instalacje PV. W najbliższych tygodniach planujemy uruchomić tam kolejne projekty o łącznej mocy około 10 MWp, rozszerzając moc zainstalowaną naszego portfela elektrowni własnych (IPP) do ponad 120 MWp”.

aiud-and-teius-map.png (64 KB)Elektrownie położone są w pobliżu miejscowości Aiud i Teiuș w rumuńskim okręgu Alba, zajmują obszar odpowiednio 6,6 ha i 10 ha, a na każdej z nich zainstalowane jest około 8700 modułów fotowoltaicznych. Są one własnością i są zarządzane przez spółki celowe, których wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Portfel elektrowni własnych (IPP) Photon Energy obejmuje obecnie 94 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 113,1 MWp. Aktualnie energia wytwarzana przez elektrownie o łącznej mocy blisko 100 MWp sprzedawana jest na warunkach rynkowych (poza systemami wsparcia).

Obecnie spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 950 MWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 240 MWp w Rumunii, z czego instalacje o mocy 10,3 MWp mają zostać oddane do użytku w nadchodzących tygodniach. Spółka oczekuje, że pozostałe rumuńskie projekty, które są obecnie w fazie dewelopmentu zostaną wybudowane i oddane do użytku w latach 2023-2024, co czyni rynek rumuński znaczącym ogniwem w realizacji celu spółki, jakim jest zwiększenie mocy zainstalowanej portfela własnych instalacji wytwórczych (IPP).

O firmie Photon Energy 

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 113,1 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 940 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

ro-aiud-dji-0172-small.jpg (812 KB)

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 4,73 MWp w pobliżu Aiud, Rumunia

 

ro-teius-dji-0267-small.jpg (583 KB)

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 4,73 MWp w Teius, Rumunia.