Photon Energy uczestniczy w wartej 42 mln AUD (26,7 mln EUR) transakcji objęcia akcji serii C RayGen Resources

  • Transakcja obejmuje kwotę 27 mln AUD (17,2 mln EUR) od prywatnych inwestorów,
    w tym AGL, Schlumberger oraz Chevron Technology Ventures oraz sumę 15 mln AUD (9,5 mln EUR) od Australijskiej Agencji Energii Odnawialnej (ARENA).
  • Photon Energy zrealizuje swoją kolejną transakcję kapitałową w wysokości 3 mln AUD
    (1,9 mln EUR), utrzymując 9% udziałów w RayGen.
  • Firma nawiązała partnerstwo strategiczne z RayGen Resources w kwietniu 2020 roku, dołączając do grona inwestorów spółki.

Transakcja podwyższenia kapitału obejmuje środki w wysokości 27 mln AUD (17,2 mln EUR) od inwestorów strategicznych, takich jak AGL, Schlumberger i Chevron Technology Ventures,
a także środki od nowych oraz dotychczasowych inwestorów spółki, łącznie ze środkami od Photon Energy. Transakcję zasiliła również dotacja zwrotna w postaci nierozwadniających akcji o wartości 15 mln AUD (9,5 mln EUR) od Australijskiej Agencji Energii Odnawialnej (ARENA), która w kwietniu 2020 r. nawiązała partnerstwo strategiczne z ReyGen, dołączając do grona inwestorów spółki.

Photon Energy dzięki kolejnej transzy kapitałowej w wysokości 3 mln AUD (1,9 mln EUR), utrzymał swój udział w ReyGen na poziomie 9%. Photon Energy będzie działał jako deweloper projektów i generalny wykonawca (EPC) oraz – w stosownych przypadkach – jako inwestor kapitałowy we wspólnych projektach z RayGen.

Środki z transakcji zostaną przeznaczone na budowę, uruchomienie i eksploatację 50 MWh elektrowni w Carwarp w Australii o nazwie - RayGen Power Plant Carwarp (RPPC). Firma AGL zapewniająca odbiór projektu, realizuje prace nad studium wykonalności inwestycji w swoim zakładzie w Liddell w Australii. Część środków z transakcji zostanie również przeznaczona na projekt i budowę nowej linii produkcyjnej modułów PV o potencjale 100 MW rocznie (zwiększając istniejące moce z 25 MW do 125 MW rocznie), a także na przygotowanie projektów deweloperskich o mocy 1GWh+, do fazy zamknięcia finansowania.

RayGen w swoich projektach solar-plus-storage integruje opatentowaną technologię PV Ultra, łączącą fotowoltaiczną wieżę kogeneracji słonecznej z opatentowanym magazynem elektrotermicznym, składającym się z wodnego magazynu energii cieplnej, organicznych turbin cyklicznych Rankine oraz z chłodni przemysłowych. Technologia PV Ultra działa z powodzeniem od sześciu lat w zakładzie RayGen w Newbridge w Australii.

Jak powiedział Michael Gartner, dyrektor zarządzający Photon Energy w Australii
i dyrektor technologiczny w Grupie Photon Energy:

- Cieszymy się, że możemy wziąć udział w kolejnej rundzie inwestycyjnej firmy RayGen, która dzięki swojej przełomowej technologii długoterminowego przechowywania energii słonecznej odpowiada na jedno z największych wyzwań branży związanych z brakiem ciągłości w dostawach energii odnawialnej, Udział w transakcji takich inwestorów, jak AGL Energy, Schlumberger czy Chevron Technology Ventures potwierdza właściwy kierunek naszych wcześniejszych inwestycji. Jesteśmy pewni, iż uzyskane finansowanie umożliwi ReyGen realizację swoich obiecujących projektów.

- Jesteśmy podekscytowani udziałem Photon Energy w kolejnej inwestycji na drodze do transformacji energetycznej, dzięki wysoce innowacyjnej technologii solar-plus-storage. Strategiczne partnerstwo z Photon Energy odgrywa kluczową rolę w procesie wprowadzania naszej technologii na rynek światowy – skomentował Richard Payne, CEO RayGen.

raygen-s-unique-pv-ultra-system-1200px.jpg (436 KB)Unikalny system PV Ultra firmy RayGen (© RayGen 2021)

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

O RayGen raygen.com

RayGen Resources to australijska firma technologiczna z wiodącymi w skali globalnej możliwościami w zakresie wytwarzania energii słonecznej i magazynowania energii na bazie rozwiązań nowej generacji. RayGen ma unikalne podejście do energii słonecznej oraz magazynowania, z zastrzeżonymi technologiami kogeneracji słonecznej i magazynowania energii elektrotermicznej. Technologie te zostały zaprojektowane w Melbourne i są chronione przez sześć patentów. RayGen ma doświadczony zespół 30 pracowników w Melbourne i Bendigo, zajmujących się inżynierią, produkcją oraz operacjami handlowymi. W 2015 roku pierwszy projekt solarny RayGen zaczął dostarczać energię do farm w pobliżu Bendigo w Victorii i od pięciu lat działa z wysoką wydajnością. RayGen zbudował i sprzedał projekty solarne o mocy 1MWp (generacja 3MWco), wspierane umowami na zakup energii. RayGen opracowuje i produkuje wysokowydajne moduły słoneczne w zakładzie produkcyjnym 25 MWAC w Melbourne.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Linki: 

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj