Photon Energy rozpoczyna budowę kolejnej elektrowni w Rumunii i podtrzymuje plan uruchomienia do końca 2022 r. nowych instalacji o mocy 32 MWp

  • Photon Energy kontynuuje rozwój w Rumunii, rozpoczynając budowę siódmej elektrowni fotowoltaicznej na tym strategicznym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Położona w pobliżu Săhăteni elektrownia będzie miała moc 7,1 MWp i oczekiwany wolumen produkcji ok. 11,4 GWh energii odnawialnej rocznie.
  • Łączną moc budowanych obecnie przez Photon Energy elektrownii w Rumunii,w tym instalacji w Săhăteni oraz sześciu projektów powstających w pobliżu Șiria, Aiud, Calafat i Teiuș wynosi 28,3 MWp. Do końca 2022 r. spółka planuje uruchomić w tym kraju elektrownie o mocy 32 MWp.
  • Po wybudowaniu instalacji w Săhăteni liczba własnych elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy zwiększy się do 95, a ich łączna moc zainstalowana wzrośnie do 120 MWp, z czego energia wyprodukowana przez instalacje o mocy 104 MWp będzie sprzedawana w oparciu o ryzyko rynkowe.

Grupa Photon Energy rozpoczęła budowę siódmej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii, której moc zainstalowana wyniesie 7,1 MWp. Położona w pobliżu Săhăteni w okręgu Buzău elektrownia zajmować będzie 10 hektarów nieużytków i zostanie wyposażona w około 12 700 modułów fotowoltaicznych.

ro-map-sahateni.png (63 KB)Wysokowydajne, moduły typu bi-facial będą zamontowane na trackerach jednoosiowych i będą dostarczać około 11,4 GWh energii odnawialnej rocznie do sieci SDEE Electrica Muntenia Nord. Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, bez wsparcia rządowego lub umowy zakupu energii z odbiorcą końcowym. Nowa instalacja ma rozpocząć pracę w IV kwartale 2022 r.

Jesteśmy bardzo podekscytowani naszym dynamicznym rozwojem w Rumunii, jednym z kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, co stanowi realizację naszej strategii wzrostu ogłoszonej w wytycznych finansowych na rok 2022 – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. Elektrownia w Săhăteni to kolejny ważny krok w naszych wysiłkach zmierzających do uruchomienia w Rumunii instalacji o łącznej mocy ok. 32 MWp do końca 2022 roku. Te nowe aktywa zwiększą moc naszego portfela własnych instalacji fotowoltaicznych (IPP) do ponad 120 MWp.

Po uruchomieniu instalacji spółka będzie posiadała i eksploatowała 95 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 120 MWp, z czego energia wyprodukowana przez instalacje o mocy aż 104 MWp sprzedawana będzie na zasadach rynkowych, tj. bez żadnego wsparcia państwa.

Właścicielem elektrowni Săhăteni będzie spółka celowa należącą w całości do Photon Energy Group. Do jej zadań należeć będzie także kompleksowa obsługa instalacji.

Grupa Phonton Energy realizuje obecnie projekty fotowoltaiczne w Rumunii o łącznej mocy 242,8 MWp, z czego 28,3 MWp jest w budowie. Jednocześnie do rozpoczęcia prac gotowe są kolejne projekty o mocy 3,6 MWp.

Łącznie z projektami rumuńskimi, na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Australii spółka prowadzi projekty w fazie rozwoju o łącznej mocy 892 MWp. Oczekuje się, że pozostała część projektów deweloperskich w Rumunii zostanie zbudowana i oddana do użytku w 2023 r. i 2024 r., a zatem rynek rumuński znacząco przyczyni się do osiągnięcia celu spółki, jakim jest rozszerzenie portfela IPP do co najmniej 600 MWp na całym świecie do końca 2024 r.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 892 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com