Photon Energy publikuje raport zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok 2020

  • W raporcie przedstawiono działania podejmowane przez Photon Energy w ramach ochrony środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) oraz ładu korporacyjnego (G).
  • Celem publikacji Raportu zrównoważonego rozwoju 2020, obok doskonalenia dobrych praktyk w obszarze ESG, jest zapewnienie interesariuszom spółki możliwie pełnej informacji o planach rozwoju w tym zakresie.
  • Firma zamierza wprowadzić na stałe raportowanie w standardzie ESG oraz pracować nad zrównoważonym rozwojem swojego biznesu w obszarze ładu korporacyjnego, zasad etycznych, odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych i ochrony środowiska oraz jakości świadczonych produktów i usług.

 

- Z dumą po raz pierwszy dzielimy się naszymi zobowiązaniami i inicjatywami w zakresie ESG. Chociaż raport dotyczący zrównoważonego rozwoju ma swoją inaugurację, to nasze zaangażowanie w dobre praktyki środowiskowe, społeczne, a także te związane z ładem korporacyjnym jest dobrze ugruntowane. Od początku działalności rozumieliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasza praca przynosiła spójne i trwałe korzyści otaczającym nas społecznościom. Obecnie rozszerzamy wysiłki celem standaryzacji i wzmocnienia praktyk zrównoważonego rozwoju, którymi będziemy się kierować we wszystkich naszych działaniach - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

- Raportowanie w standardzie ESG pozwoli nam uporządkować praktyki w zakresie zarządzania, kontrolingu oraz standardów raportowania tak, aby były one spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a naszym interesariuszom pozwoli mieć pełną wiedzę na temat realizowanych przez nas działań w tym obszarze.  Wierzymy, że nasze zaangażowanie w dalszy rozwój w obszarze ESG jest niezbędne, aby z sukcesem realizować przyjęte założenia biznesowe. Zakładamy dalszą poprawę oraz integrację elementów polityki zrównoważonego rozwoju z naszą długoterminową strategią biznesową. Zapewni to wartość dodaną nie tylko akcjonariuszom i klientom, a także pracownikom, którzy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu stawianych celów. W tym miejscu chcemy podziękować naszym pracownikom za ich zaangażowanie w to, aby nasza firma wyróżniała się jako ta, która zmienia otoczenie - dodaje Georg Hotar.

Pełna treść Raportu zrównoważonego rozwoju 2020 Photon Energy dostępna jest w sekcji Zrównoważony rozwój.

Pobierz raport

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 793,2 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii, Ameryce Południowej i całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt z inwestorami

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

 

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj