Photon Energy publikuje długoterminową strategię rozwoju

  • Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Ponadto, spółka zamierza zwiększyć portfel projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu do 1,5 GWp oraz rozbudować portfolio elektrowni obsługiwanych w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do 1,0 GWp.
  • Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.
  • Jako jedno ze źródeł finansowania strategii Photon Energy zamierza zaoferować do 7 mln posiadanych akcji własnych, wycenianych obecnie na ok. 18 mln EUR.

Photon Energy opublikował strategię rozwoju na lata 2021 - 2024, której kluczowymi filarami są: rozbudowa portfolio aktywów fotowoltaicznych wytwarzających czystą energię elektryczną, budowa solidnych i powtarzalnych strumieni przychodów w ramach zintegrowanego modelu biznesowego, rozwój potencjału w ramach Photon Water ze szczególnym naciskiem na rozwiązanie problemu, jakim jest wzrost zanieczyszczenia wód gruntowych PFAS (substancje per- i polifluorowane) w skali globalnej, dzięki oczekującej na opatentowanie technologii nanoremediacji.

Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych
z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp oraz zwiększyć powtarzalne strumienie przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej i usług wsparcia sieci. Jednocześnie, spółka zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych, będących na różnych etapach przygotowania lub w procesie budowy, zarówno organicznie, jak i w ramach współpracy z partnerami, do 1,5 GWp, celem kontynuacji wzrostu po 2024 r.

Spółka zakłada ponadto dalszy wzrost potencjału segmentu EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) przy wykorzystaniu zdecentralizowanych rozwiązań wytwarzania energii oraz najnowocześniejszych technologii fotowoltaicznych i magazynowania. Photon Energy będzie także kontynuować rozwój w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) na całym świecie. Do końca 2024 r. Photon Energy na bazie podpisanych kontraktów zamierza osiągnąć moc 1,0 GWp obsługiwanych elektrowni własnych i klientów w porównaniu z 300 MWp aktualnie.

Spółka zamierza także wykorzystać obecną skalę działalności poprzez uruchomienie platformy sprzedaży internetowej B2B, celem generowania dodatkowych przychodów z handlu modułami fotowoltaicznymi, falownikami, bateriami i innymi komponentami.

W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii Grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych, wycenianych obecnie na ok. 18 mln EUR. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje
w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy „gotowości do budowy”.

Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r. Szacunki nie uwzględniają oczekiwanego potencjału wzrostu
z niedawno wdrożonej technologii nanoremediacji PFAS.

Powyższe cele Photon Energy zamierza sfinansować z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, sprzedaży praw do projektów, refinansowania projektów, wpływów z obligacji,
a także sprzedaży posiadanych akcji własnych. Zadłużenie będzie utrzymane na takim poziomie, aby wskaźnik kapitałów własnych utrzymywał się na poziomie powyżej 25 proc. przez okres realizacji strategii.

Głównym założeniem strategii rozwoju Photon Water jest dostarczanie wydajnych i opłacalnych rozwiązań w celu usunięcia PFAS ze środowiska. Usuwanie PFAS za pomocą remediacji bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu ani procesów utylizacji jest unikalne w skali globalnej. Potwierdzeniem dokonań w tej dziedzinie jest zawiązana w ubiegłym roku współpraca z australijskim Ministerstwem Obrony, która ma na celu zademonstrowanie i zweryfikowanie tej technologii. Po zakończeniu fazy próbnej Photon Water spodziewa się komercjalizacji technologii na całym świecie.

- Zakładamy, że rozwój własnych mocy wytwórczych będzie napędzany rosnącą liczbą projektów fotowoltaicznych, rozwijanych we własnym zakresie lub poprzez akwizycje. Nie wykluczamy ponadto współpracy z partnerami. Zabezpieczenie praw do projektów fotowoltaicznych i aktywne udział w pracach deweloperskich już na początkowych etapach rozwoju zapewnią nam pełną kontrolę nad przedsięwzięciami, optymalizację ekonomiczną, a w efekcie i maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Pełna treść opublikowanej strategii rozwoju na lata 2021 - 2024 dostępna jest tutaj:

Pobierz Strategię 2021-2024

  

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

 

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj