Photon Energy powołał radę nadzorczą i utworzył komitet audytu

  • Rada nadzorcza Photon Energy została powołana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 4 grudnia 2020 r., tego samego dnia został również utworzony komitet audytu.
  • Zmiany w strukturze korporacyjnej są częścią przygotowań spółki do debiutu na rynkach regulowanych giełd warszawskiej i praskiej.
  • Powołanie rady nadzorczej oraz komitetu audytu wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Photon Energy utworzył dwupoziomową strukturę zarządczą, składającą się z dotychczasowego zarządu oraz nowopowołanej rady nadzorczej. W ramach rady nadzorczej został również utworzony komitet audytu.

Rada nadzorcza składa się z dwóch członków: Bogusławy Skowrońskiej i Marka Skreta, powoływanych na czteroletnią kadencję. Członkowie rady nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone
w odpowiednich przepisach prawa unijnego.

- Członkowie nowopowołanej rady nadzorczej nie tylko posiadają bogate doświadczenie jako przedsiębiorcy i zarządzający w międzynarodowych instytucjach, ale również doskonale znają Photon Energy i rynki, na których spółka działa. Jesteśmy przekonani, że ich wiedza i doświadczenie będą mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój Photon Energy - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Członkom rady nadzorczej powierzono także obowiązki komitetu audytu.

Zmiany w strukturze korporacyjnej Photon Energy związane są z przygotowaniami spółki do przeniesienia jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany (rynek równoległy) warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz zmiany rynku notowań na praskiej Giełdzie Papierow Wartościowych z rynku Free Market na Standard Market. Są one ponadto ukierunkowane na pełne przestrzegania prawa i regulacji nakładanych na spółki publiczne oraz wpisują się w najlepsze praktyki spółek giełowych, ktorych akcje notowane są na rynkach regulowanych.

 

O FIRMIE PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp,
z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 87,0 MWp w Rumunii, 41,8 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę
w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

KONTAKT Z MEDIAMI

Martin Kysly

Martin Kysly
Photon Energy Group
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

 

Tomasz Danelczyk

TAILORS GROUP
T +48 665 885 390
E tdanelczyk@tailorsgroup.pl

 

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept