Photon Energy osiąga ponad 100 MWp mocy zainstalowanej we własnych elektrowniach PV po oddaniu do użytku trzech instalacji w Rumunii

  • W Rumunii w pobliżu miejscowości Calafat Spółka ukończyła i przyłączyła do sieci kolejne elektrownie fotowoltaiczne (PV) o łącznej mocy 6,0 MWp.
  • Na całym świecie spółka posiada i eksploatuje obecnie 92 elektrownie o łącznej mocy 103,6 MWp.
  • Roczna produkcja energii w trzech oddanych do użytku elektrowniach wyniesie około 9,6 GWh,
    co w oparciu o bieżące kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim powinno przełożyć się na przychody w wysokości 1,4 mln EUR w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Amsterdam/Bukareszt – 13 kwietnia 2023 r. –Photon Energy Engineering Romania S.R.L. – rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) – ukończyła realizację i przyłączyła do sieci trzy elektrownie fotowoltaiczne w pobliżu miejscowości Calafat
w rumuńskim okręgu Dolj. Łączna moc wytwórcza nowych instalacji wynosi 6,0 MWp.

Wysokosprawne moduły fotowoltaiczne typu bi-facial zainstalowane na jednoosiowych trackerach będą generować i wprowadzać do sieci zarządzanej przez Distribuție Energie Oltenia około 9,6 GWh energii odnawialnej rocznie. Energia wytwarzana w elektrowniach będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym. Przychody ze sprzedaży energii z nowych instalacji szacowane w oparciu o kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim powinny w okresie najbliższych 12 miesięcy osiągnąć poziom 1,4 mln EUR.

„Cieszymy się, że możemy uruchomić kolejne trzy elektrownie w Rumunii, która jest jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Wpisuje się to w naszą strategię systematycznego wzrostu powtarzalnych przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Energetyzacja instalacji w Calafat to ważny krok w procesie uruchamiania naszych pierwszych ośmiu elektrowni w Rumunii o łącznej mocy 31,5 MWp, dla których niedawno pozyskaliśmy finansowanie project financing. Jednocześnie cieszymy się, że łączna moc zainstalowana naszego portfela elektrowni własnych (IPP) przekroczyła poziom 100 MWp.”

ro-map-calafat.png (62 KB)Położone w pobliżu miejscowości Calafat w rumuńskim okręgu Dolj elektrownie zajmują obszar ponad 10,2 ha i są wyposażone w ok. 10 800 modułów fotowoltaicznych. Elektrownie są własnością i są zarządzane przez spółki celowe, których wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Portfel elektrowni własnych (IPP) Photon Energy obejmuje obecnie 92 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej 103,6 MWp. Aktualnie energia wytwarzana przez elektrownie o łącznej mocy ponad 87 MWp sprzedawana jest w oparciu o ryzyko rynkowe.

Obecnie spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 930 MWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 235 MWp w Rumunii, z czego instalacje o mocy 19,5 MWp mają zostać oddane do użytku w nadchodzących miesiącach. Spółka oczekuje, że pozostałe rumuńskie projekty, które są obecnie w fazie dewelopmentu zostaną wybudowane i oddane do użytku w latach 2023-2024, co czyni rynek rumuński znaczącym ogniwem w realizacji celu spółki, jakim jest zwiększenie mocy zainstalowanej portfela własnych instalacji wytwórczych (IPP).

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 131 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 103,6 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 931 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com