Photon Energy N.V. z rekordowymi przychodami i EBITDA w 2021 r.

  • Spółka odnotowała rekordowe przychody w 2021 r. w wysokości 36,359 mln euro (+28,7%)
    i osiągnęła rekordowe 11,734 mln euro przychodów w IV kwartale (+130,3% r/r).
  • Na Węgrzech Spółka oddała do eksploatacji elektrownię o mocy 1,4 MWp, która jest pierwszą europejską instalacją Photon Energy z której energia sprzedawana jest na ryzyku rynkowym. Jednocześnie całkowita moc zainstalowana własnego portfolio zwiększyła się do 90,5 MWp.
  • Spółka w całości uplasowała pierwszą emisję zielonych obligacji o wartości 55 mln euro, przyciągając wielu nowych inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejski Bank Odbudowy
    i Rozwoju, który dołączył jako inwestor długoterminowy.

Najważniejsze wydarzenia 4Q 2021

W czwartym kwartale 2021 r. Spółka prowadziła z sukcesem wiele projektów deweloperskich i rozpoczęłą rozwój pierwszego projektu wykorzystującego rozwiązanie RayGen, łączące technologię „concentrated solar”, fotowoltaikę i magazynowanie energii z wykorzystaniem wody. Projekt ten jest realizowany
w Australiii Południowej i dzięki planowanej mocy zainstalowanej 300 MWp i zdolności magazynowania energii na poziomie 3,6 GWh, będzie po ukończeniu największym projektem magazynowania energii odnawialnej na świecie.

W 2021 r. Spółka rozszerzyła portfel projektów na etapie dewelopmentu na Węgrzech, w Polsce i Rumunii do 490 MWp (wzrost o ok. 291 MWp od grudnia 2020 r.) i w konsekwencji, łącznie z projektem o mocy 300 MWp w Australii, Spółka rozwija obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 790 MWp.

Wraz z uruchomieniem elektrowni o mocy 1,4 MWp w miejscowości Tolna na Węgrzech, Spółka zwiększyła moc zainstalowaną własnych elektrowni PV do 90,5 MWp. Wspomniana instalacja jest pierwszym projektem Spółki w Europie z którego energia elektryczna sprzedawana jest  na ryzyku rynkowym, co oznacza, że nie jest on uzależniony od jakiegokolwiek systemu wsparcia. Wykorzystuje ten sam model biznesowy, co pierwsze projekty Spółki typu „utility scale” na półkuli południowej, które zostały zbudowane i podłączone do sieci w Leeton w Nowej Południowej Walii w sierpniu 2021 r. Te australijskie projekty
o łącznej mocy 14,6 MWp łagodzą sezonowość, która tradycyjnie skutkuje niższym poziomem produkcji energii elektrycznej w czwartym kwartale.

Również linia biznesowa hurtowej sprzedaży technologii rozwijała się bardzo dynamicznie co było efektem skutecznej strategii zakupowej i zabezpieczeniem dostaw kompomemtów w konkurencyjnych cenach,
w okresie niedoborów spowodowanych przerwami w globalnym łańcuchu dostaw.

Czwarty kwartał 2021 r. był bardzo ekscytujący dla Spółki z punktu widzenia jej obecności na rynakch kapitałowych. W listopadzie uplasowana została trzecia seria obligacji denominowanych w euro o wartości 55 mln euro. Po raz pierwszy obligacje te, zostały zakwalifikowane jako „zielone” zgodnie z zasadami Green Bond Principles 2021 Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA), co podkreśla zaangażowanie Spółki w zrównoważony rozwój. W ramach tej emisji Spółce udało się nie tylko przekonać dużą część dotychczasowych obligatariuszy do konwersji wcześniejszego swojego zaangażowania, ale także przyciągnąć wielu nowych inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju.

„W nadchodzącym 2022 roku widzimy dla nas wiele możliwości rozwoju. Obok zwiększającego się portfela naszych elektrowni fotowoltaicznych o skali przemysłowej, bardzo ciekawym trendem, który będzie wspierał wszystkie nasze linie biznesowe, jest znaczne zainteresowanie klientów biznesowych projektami typu „behind-the”meter". Dodatkowo, dla niektórych klientów komercyjnych będziemy również dostarczać rozwiązania oferowane przez Photon Water, aby zaspokoić ich zapotrzebowanie na wodę. To doskonale wpisuje się w naszą strategię łączenia oferty energii odnawialnej i czystej wody” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

 

Wyniki finansowe

W 2021 r. nieaudytowane skonsolidowane przychody Spółki wzrosły do 36,359 mln euro (+28,7% r/r) osiągając rekordowy poziom w IV kwartale w wysokości 11,734 mln euro (+130,3% r/r). Było to zasługą znaczącego (77,5%) wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wywarzanej przez zwiększający się portfel elektrowni własnych Spółki, podczas gdy inne strumienie przychodów wzrosły
o 156,6% r/r.

Przełożyło się to na wzrost wyniku EBITDA o 13,6% r/r do poziomu 9,584 mln euro w 2021 r. w porównaniu z 8,440 mln euro w 2020 r. Jednocześnie w IV kwartale 2021 roku Spółka odnotowała wzrost EBITDA do 1,030 mln euro w porównaniu z negatywnym wynikiem EBITDA na poziomie -1,026 mln euro
w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Warto odnotować, że w czwartym, tradycyjnie najsłabszym wynikowo kwartale, spółka odnotowała wynik operacyjny (EBIT) na poziomie -0,771 mln euro w porównaniu do -2,877 mln euro rok temu. W ujęciu rocznym EBIT za 2021 r. spadł do -0,862 mln euro (w porównaniu do -0,142 mln euro w 2020 r.) co związane jest ze zwiększoną amortyzacją rosnącego portfela własnego elektrowni spółki.

Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -6,313 mln euro w porównaniu do -8,693 mln euro w 2020 r., podczas gdy całkowity całkowity dochód wyniósł 2,427 mln euro w porównaniu do 2,084 mln euro rok temu.

Na koniec 2021 r. kapitał własny wzrósł o 29,3% w porównaniu do końca 2020 r. i wyniósł 51 830 mln euro. Skorygowany wskaźnik kapitałów własnych pozostał na stabilnym poziomie 28,8% (wobec 28,9% na koniec 2020 r.).

Pobierz raport za IV kwartał 2021 r.

 

Prezentacja wyników za IV kwartał 2021 r.

Spółka przedstawi wyniki za IV kwartał 2021 i odpowie na pytania inwestorów, w poniedziałek 14 lutego
o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie spotkania internetowego za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.

Link do wydarzenia: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2021-results-presentation

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,6 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 750 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

 

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com