Photon Energy Group uzyskuje długoterminowe refinansowanie w wysokości 28,1 mln EUR dla portfela instalacji PV w Czechach

  • Długoterminowa umowa refinansowania (non-recourse) na kwotę 28,1 mln euro została zawarta na okres 7 lat i 3 miesięcy - do 31 grudnia 2029 r.
  • Umowa została zawarta z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. i dotyczy dziewięciu elektrowni PV o łącznej mocy 14,6 MWp zlokalizowanych w Czechach.
  • Umowa znacznie zwiększa płynność finansową Spółki i po spłacie obligacji EUR 2017/2022 umożliwia dalsze inwestycje w rozbudowę portfela własnych instalacji PV.

Photon Energy Group zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. („UCB”) umowę długoterminowego refinansowania elektrowni fotowoltaicznych w Czechach. Portfel podlegający refinansowaniu składa się z dziewięciu instalacji PV o łącznej mocy 14,6 MWp, które zostały przyłączone do sieci w latach 2009- 2010.

Łączna kwota finansowania w wysokości 28,1 mln EUR jest częściowo denominowana w EUR (9,7 mln EUR) i częściowo w koronach czeskich - 451 mln CZK (18,4 mln EUR). Umowa została zawarta na okres 7 lat i 3 miesięcy, do 31 grudnia 2029 r.

Dzięki umowie zawartej z bankiem UniCredit ponownie zabezpieczyliśmy długoterminowe refinansowanie większości naszego czeskiego portfela – powiedział Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group. Zawarta umowa znacząco zwiększa naszą płynność finansową po spłacie obligacji EUR 2017/2022i pozwala na finansowanie inwestycji w dalszy rozwój portfela własnych instalacji fotowoltaicznych.

Moc zainstalowana własnych elektrowni fotowoltaicznych Spółki to 91,9 MWp. W Rumunii w budowie jest obecnie siedem nowych projektów PV o łącznej mocy 28,3 MWp, które Spółka zamierza przyłączyć do sieci przed końcem roku. Na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry i Polska) oraz w Australii Photon Energy Group posiada pipeline projektów o łącznej mocy 892 MWp.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy firma Photon Energy; Photon Energy od momentu powstania w 2008 roku zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 892 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i serwisowe dla około 330 MWp na całym świecie. Druga ważna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozbudowę i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com