Photon Energy Group spłaca obligacje korporacyjne 2017/2022 o kuponie 7,75%

  • Pierwotny docelowy wolumen w wysokości 30 milionów euro został pomyślnie zwiększony do kwoty 45 milionów euro.
  • Ponad 60% obligatariuszy dokonało zamiany posiadanych obligacji na nowe obligacje Green EUR Bond 2021/2027 w dwóch ofertach wymiany.
  • Pozostała do spłaty kwota 15,232 mln euro została w całości spłacona wraz z należnymi odsetkami dnia 27 października 2022 r.

Photon Energy poinformował o spłaceniu pozostałej wartości nominalnej w wysokości 15,232 mln euro swoich obligacji korporacyjnych EUR 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4) o kuponie 7,75% na koniec pięcioletniego okresu zgodnie z warunkami obligacji. Spłata została dokonana wraz z ostatnią wypłatą odsetek na rzecz obligatariuszy.

Niezakłócona i w pełni zgodna z warunkami emisji obsługa naszych kwartalnych zobowiązań wobec obligatariuszy oraz przejrzysta i proaktywna komunikacja z inwestorami przez cały okres obsługi obligacji, a także ostateczna spłata drugiej emisji obligacji stanowi kluczowy kamień milowy w naszej obecności finansowej na rynkach kapitałowych. W tym momencie chcemy podziękować wszystkim inwestorom
za nieustające wsparcie i zaufanie dla naszego biznesu
– powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Obligacje zostały wyemitowane 27 października 2017 r. z rocznym kuponem 7,75% i kwartalną wypłatą odsetek i oferowane w Niemczech, Austrii i Luksemburgu. Pierwotny, docelowy wolumen w wysokości 30 milionów euro został pomyślnie zwiększony w dwóch transzach przy niezmienionych wszystkich parametrach, do kwoty 45 milionów euro.

Obligacje o wartości nominalnej 1 000 euro były notowane na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 27 października 2017 r. Były również notowana na giełdach w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze, Monachium i Stuttgarcie.

Dzięki bardzo pozytywnemu przyjęciu dwóch ofert zamiany na zielone obligacje wyemitowane przez Grupę w listopadzie 2021 r., ponad 60% posiadaczy obligacji 2017/2022 dokonało konwersji swoich udziałów na zielone obligacje, zmniejszając pozostającą do spłaty łączną wartość nominalną obligacji 2017/2022 do 15,232 mln euro.

Agencja imug | rating potwierdziła zgodność zielonych obligacji Green EUR Bond 2021/2027 o kuponie 6,50 % z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA.

O firmie Photon Energy Group 

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy firma Photon Energy; Photon Energy od momentu powstania w 2008 roku zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 892 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i serwisowe dla około 330 MWp na całym świecie. Druga ważna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozbudowę i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com