Photon Energy Group rozszerza portfolio IPP do 92 MWp

  • Spółka ukończyła i przyłączyła do sieci elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1,4 MWp w Tolna na Węgrzech. Jest to drugi zakład Photon Energry Group w Tolna po oddanej do użytku w grudniu 2021 r. pierwszej europejskiej elektrowni fotowoltaicznej o skali przemysłowej, działającej na zasadach handlowych, bez dotacji rządowych.
  • Na całym świecie spółka posiada i eksploatuje 88 elektrowni o łącznej mocy 91,9 MWp, w tym ponad 60 MWp działających na zasadach handlowych. 
  • Roczna produkcja nowej elektrowni Tolna wyniesie około 2,1 GWh, co odpowiada rocznym przychodom w wysokości 440 000 euro w oparciu o bieżące ceny terminowe dla obciążenia podstawowego energii elektrycznej na Węgrzech w 2022 r. przez następne 12 miesięcy.

Photon Energy Solutions – węgierska spółka zależna Photon Energy Group, zajmująca się usługami inżynieryjnymi, zaopatrzeniowymi i budowlanymi (EPC) – ukończyła i podłączyła do sieci swoją drugą elektrownię fotowoltaiczną w pobliżu miasta Tolna na Węgrzech. Elektrownia ma moc 1,4 MWp.

Oznacza to powiększenie portfela własnych elektrowni spółki na Węgrzech do 63 i  łącznej mocy 51,8 MWp. Na całym świecie spółka jest obecnie właścicielem i operatorem 88 elektrowni o łącznej mocy 91,9 MWp, w tym ponad 60 MWp działających na zasadach handlowych, sprzedających czystą energię elektryczną po cenach rynkowych, bez rządowych dotacji.

Nowa elektrownia zajmuje ponad 2,8 hektara i wykorzystuje dwustronne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach. Instalacja podłączona do sieci E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. będzie wytwarzać około 2,1 GWh czystej energii elektrycznej rocznie. Odpowiada to rocznym przychodom w wysokości 440 000 euro w oparciu o bieżące ceny terminowe dla obciążenia podstawowego energii elektrycznej na Węgrzech w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę profil produkcji energii elektrycznej w elektrowni, istnieje potencjał do jeszcze wyższych przychodów w 2022 roku.

Energia elektryczna będzie sprzedawana na krajowym rynku energii elektrycznej na zasadach handlowych. Oznacza to, że spółka nie zawarła żadnych umów zakupu energii (PPA). Mogą jednak one odgrywać rolę w przyszłej strategii zarządzania przychodami zakładu, obok innych opcji hedgingowych.

Całkowity koszt rozwóju i budowy elektrowni wyniosł 1,0 mln euro i został sfinansowany z wpływów
z emisji obligacji Green EUR Bond 2021/2027 o wartości 55 mln euro i kuponie 6,50%.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy uruchomić kolejną elektrownię w ramach naszego węgierskiego portfela IPP, która będzie działać bez wsparcia państwa. Projekt został zrealizowany zgodnie z naszą nową strategią rynkową rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych, które działają konkurencyjnie na rynku energii. Podejście to zostało uzasadnione ostatnimi zmianami na rynku, a także przewidywanymi wzrostami europejskich cen energii. Dynamiczny rozwój naszych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej podkreśla ich wartość i potencjał – powiedział Georg Hotar, dyrektor generalny Photon Energy Group.

Nowa węgierska elektrownia została zaprojektowana i wybudowana w pełni za pomocą środków własnych Photon Energy Group. Usługi inżynieryjne, zaopatrzenia i budowlane zapewniła spółka zależna Photon Energy Solutions. Photon Energy Operations. – kolejna spółka zależna grupy – będzie świadczyć usługi długoterminowego monitoringu, eksploatacji i utrzymania elektrowni.

photon-energy-pvplant-tolna-2.jpg (504 KB)

Elektrownia fotowoltaiczna Photon Energy Group o mocy 1,4 MWp w Tolna na Węgrzech będzie produkować rocznie około 2,1 GWh czystej energii elektrycznej.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,6 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 750 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com