Photon Energy Group rozpoczyna proces sprzedaży istniejących akcji

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY I INFORMACJE W NIM ZAWARTE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIA, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI ANI PRZESYŁANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, SZWAJCARII I REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII LUB INNEJ JURYSDYKCJI,
W KTÓREJ TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIENIE, OGŁOSZENIE LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM
I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ŻADNEJ JURYSDYKCJI.

  • W środę, 16 czerwca rozpoczęła się oferta sprzedaży istniejących akcji Photon Energy głównie inwestorom kwalifikowanym. Oferta może objąć maksymalnie do 11 742 688 istniejących akcji. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta do końca przyszłego tygodnia.
  • Wpływy ze sprzedaży do 7 000 000 istniejących akcji spółka zamierza przeznaczyć na realizacji strategii rozwoju dotyczącej lat 2021 - 2024.
  • Kluczowymi filarami strategii są: rozbudowa portfolio aktywów fotowoltaicznych wytwarzających czystą energię elektryczną, budowa solidnych i powtarzalnych strumieni przychodów w ramach zintegrowanego modelu biznesowego, rozwój potencjału w ramach Photon Water.

W ramach transakcji może być sprzedanych maksymalnie do 11 742 688 istniejących akcji, stanowiących 19,57% kapitału, które obejmują:

  • do 7 000 000 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację strategii rozwoju,
  • do 1 142 688 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację skupu akcji pracowniczych,
  • do 3 600 000 istniejących akcji należących do dwóch głównych akcjonariuszy spółki, Solar Future Coöperatief oraz Solar Power to the People Coöperatief

W ramach realizacji strategii, do końca 2024 r. spółka planuje m.in. rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Ponadto, spółka zamierza zwiększyć portfel projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu do 1,5 GWp oraz rozbudować portfolio elektrowni obsługiwanych w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do 1,0 GWp w porównaniu z 300 MWp aktualnie.

Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.

Rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w procesie oferty pełni IPOPEMA Securities.

- W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy „gotowości do budowy” - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Pełna treść opublikowanej strategii rozwoju na lata 2021 - 2024 dostępna jest tutaj: LINK.

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj