Photon Energy Group przejmuje w Australii prawa do projektu instalacji PV zintegrowanej z magazynem energii.

  • Instalacja zlokalizowana w Boggabri w Nowej Południowej Walii będzie miała moc zainstalowaną na poziomie 9,8 MWp i generować będzie około 16,4 GWh energii odnawialnej rocznie.
  • Pilotażowy projekt elektrowni fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii elektrycznej o pojemności 10 MWh posłuży jako prototyp dla przyszłych wdrożeń na rynkach europejskich, na których działa Photon Energy.
  • Po ukończeniu budowy instalacja Boggabri rozszerzy portfel instalacji własnych (IPP) Grupy do 96 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie niemal 130 MWp.

Photon Energy uzgodnił nabycie praw do projektu, elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9.8 MWp zintegrowanej z magazynem energii o pojemności 10 MWh i praw do gruntu niezbędnego do jego realizacji, który zlokalizowany będzie w Nowej Południowej Walii.

Ta transakcja stanowi dla Photon Energy niezwykle istotny kamień milowy, ponieważ jest to pierwszy projekt instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii przyłączony bezpośrednio do sieci energetycznej. Jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia przez rząd Nowej Południowej Walii celu, jakim jest ograniczenie do 2030 r. emisji o 50% w porównaniu z 2005 r. powiedział Michael Gartner, CTO Photon Energy Group i dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

aus-map-boggabri.png (31 KB)Projekt zlokalizowany jest w pobliżu miasta Boggabri, blisko 500 km na północny zachód od Sydney
w północno-zachodniej części stanu Nowa Południowa Walia. Zajmie obszar ponad 22 hektarów i będzie wyposażony w ponad 16 500 wysokowydajnych dwustronnych modułów fotowoltaicznych zamontowanych na jednoosiowych trackerach.

Instalacja będzie dostarczała rocznie około 16,4 GWh energii odnawialnej do sieci Essential Energy, a jej sprzedaż będzie odbywała się w modelu opartym o ryzyko rynkowe. Planowana data rozpoczęcia budowy projektu to koniec drugiego kwartału 2023 roku.

Pilotażowy projekt elektrowni fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii elektrycznej przyłączonej bezpośrednio do sieci energetycznej posłuży jako prototyp dla przyszłych wdrożeń na rynkach europejskich, na których działa Photon Energy.

Na całym świecie Photon Energy Group posiada działające instalacje fotowoltaiczne o mocy 92 MWp oraz 900 MWp projektów fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju, w tym projekt o mocy 300 MW zintegrowany z magazynem energii o pojemności 3,6 GWh, który po uruchomieniu będzie największą na świecie tego typu instalacją, z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych.

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie
i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com