Photon Energy Group pozyskała 21,9 mln EUR finansowania dla projektów rumuńskich

  • Umowa finansowania (bez regresu) o wartości 21,9 mln euro została zawarta na okres 5 lat.
  • Podmiotem finansującym osiem elektrowni fotowoltaicznych na rynku rumuńskim o łącznej mocy 31,5 MWp jest Raiffeisen Bank International.
  • Photon Energy posiada obecnie w Rumunii projekty wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju o łącznej mocy ponad 210 MWp.

Amsterdam/Bukareszt – 20 marca 2022 r. – Photon Energy podpisała z austriackim bankiem Raiffeisen Bank International (RBI) umowę refinansowania projektów na kwotę kwotą 21,9 mln EUR (bez regresu). Umowa dotyczy portfela elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp.

To pierwsza umowa finansowania europejskich aktywów fotowoltaicznych Photon Energy sprzedających energię na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym. Do tej pory tylko dwie wielkoskalowe elektrownie spółki w Leeton w Australii, o łącznej mocy zainstalowanej 14,6 MWp, uzyskały tego typu finansowanie.

W 2022 roku spółka rozpoczęła w Rumunii budowę ośmiu własnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp, które wejdą w skład własnego portfela Instalacje te zlokalizowane są w Şiria (5,7 MWp), Aiud (4,7 MWp), Teius (4,7 MWp), Calafat (6,1 MWp), Săhăteni (7,1 MWp) i Făget (3,2 MWp). Finansowanie budowy zostało zapewnione ze środków z emisji zielonych euroobligacji (Green Bond 6,50% EUR). 23 lutego 2023 r. oddano do eksploatacji elektrownię zlokalizowaną w miejscowości Șiria, która jest pierwszą od 2014 r. uruchomioną w Rumunii wielkoskalową elektrownią fotowoltaiczną. Energetyzacja pozostałych elektrowni planowana jest do końca II kwartału 2023 r.

Photon Energy rozwija obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 930 MWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 210 MWp w Rumunii.

We wszystkich ośmiu rumuńskich elektrowniach zastosowano dwustronne monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach, a współczynnik przewymiarowania mocy zainstalowanej (DC) względem mocy przyłączeniowej (AC) wynosi od 1,28x do 1,34x. Cała energia elektryczna produkowana przez elektrownie będzie sprzedawana za pośrednictwem OPCOM, rumuńskiego operatora rynku energii elektrycznej i gazu, po cenach rynkowych.

Spółka zrealizowała usługi projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych (EPC) dla wszystkich wyżej wymienionych elektrowni poprzez swoją spółkę zależną Photon Energy Engineering RO srl. Usługi długoterminowego monitoringu i technicznego utrzymania elektrowni (O&M) świadczone będą przez Photon Energy Operations RO srl, a usługi prognozowania produkcji przez Lerta Power Poland Sp. z o.o. Wszystkie powyższe podmioty wchodzą w skład grupy kapitałowej Photon Energy Group.

„Podpisanie umowy finansowania potwierdza, że nasz zintegrowany model biznesowy oparty na zdolności do dewelopmentu, budowy, finansowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, a także zarządzania sprzedażą wytworzonej energii elektrycznej, został z powodzeniem wdrożony na rynku rumuńskim. Nasza zeszłoroczna decyzja o zaangażowaniu się w budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 31,5 MWp i przyjęcia modelu sprzedaży energii elektrycznej na zasadach rynkowych świadczy o bardzo silnym zaufaniu do rumuńskiego sektora energetycznego, podobnie jak finansowanie tych projektów (bez regresu) zapewnione przez RBI. Stanowi to również dowód na to, że w kontekście znacznych potrzeb inwestycyjnych i planów dotyczących transformacji energetycznej w Rumunii, prywatne inicjatywy oparte o zasady rynkowych są wykonalne i dostępne. Do rumuńskiego rządu i organów regulacyjnych należy z kolei utrzymanie stabilności i, w razie potrzeby, poprawa ram dla inwestycji w sektor energetyki odnawialnej” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. About Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 125 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 97,6 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 931 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce I Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

About RBI – rbinternational.com

RBI jest bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym, który traktuje Austrię oraz region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jako swoje rynki macierzyste. Banki zależne Grupy obsługują 12 rynków regionu. Ponadto Grupa RBI obejmuje wielu innych dostawców usług finansowych, na przykład w zakresie leasingu, zarządzania aktywami lub fuzji i przejęć. Około 44 000 pracowników Grupy obsługuje ponad 17 milionów klientów za pośrednictwem ok. 1700 placówek biznesowych, a zdecydowanie największa ich część zlokalizowana jest w regionie CEE. Akcje RBI są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Austriackie regionalne banki Raiffeisen posiadają około 58,8 procent akcji, reszta znajduje się w wolnym obrocie. 

Kontakt dla mediów:

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów:

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com