Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY I INFORMACJE W NIM ZAWARTE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIA, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI ANI PRZESYŁANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, SZWAJCARII
I REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIENIE, OGŁOSZENIE LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE
Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM

I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ŻADNEJ JURYSDYKCJI.

  • Oferta sprzedaży istniejących akcji Photon Energy zakończyła się 24 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00. Łącznie zostało uplasowanych 5.000.000 akcji po cenie 7,0 zł za akcję, co odpowiada łącznej kwocie brutto 35,0 mln zł (7,7 mln EUR).
  • W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych uplasowano akcje stanowiące 8,33% kapitału zakładowego spółki. W efekcie udział akcji spółki będących w wolnym obrocie wzrośnie z 14,36%, do 22,69%.
  • Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024.

- Transakcja sprzedaży akcji własnych jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Photon Energy. Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatupowiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy. - Pozyskany kapitał umożliwi realizację niedawno opublikowanych przez Photon Energy planów strategicznych oraz koncentrację na poszerzaniu bazy aktywów wytwarzających czystą energię elektryczną, a także budowaniu nowych, stabilnych przychodów w oparciu o w pełni zintegrowany model biznesowy. Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie akcjonariuszy polskich i międzynarodowych inwestorów, którzy zaufali naszej strategii rozwoju - dodał.

Uplasowanie 5.000.000 akcji własnych zwiększy udział akcji spółki będących w wolnym obrocie z 14,36%, do 22,69%. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 7,0 zł za akcję. Akcjonariusze większościowi firmy podkreślili swoje zaangażowanie w spółkę, nie włączając do oferty własnych akcji. Oferta nie objęła również akcji pracowniczych.

Planowany termin realizacji transakcji został wyznaczony na 25 czerwca 2021 r., a rozliczenie transakcji zaplanowano na 29 czerwca 2021 r.

Grupa Photon Energy zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży na rozwój działalności
w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024. Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Jednocześnie, do końca 2024 r. firma zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych do 1,5 GWp oraz kontynuację rozwoju w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do mocy 1,0 GWp w porównaniu z aktualną mocą 300 MWp.

Zarząd spółki zakłada, iż efektem realizacji przyjętej strategii będzie osiągnięcie w 2024 r.
5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.

IPOPEMA Securities pełni rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu,
a Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist jest współprowadzącym ofertę.

Pełna treść opublikowanej strategii rozwoju na lata 2021 - 2024 dostępna jest tutaj. 

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj