Photon Energy Group finalizuje przejęcie Lerty poprzez nabycie akcji od założycieli spółki

  • Grupa Photon Energy zwiększa swój udział w Lercie z 56,75% do 100% i uzyskuje pełną kontrolę nad spółką.
  • Integracja Lerty z grupą Photon Energy zapewni grupie koncesje na obrót energią elektryczną w sześciu krajach, najnowocześniejszą, skalowalną platformę wirtualnej elektrowni (Virtual Power Plant – VPP) oraz trzecią pozycję na polskim rynku DSR (Demand Side Response) z zakontraktowaną mocą 150 MW na 2023 r.
  • Zatrudnienie w grupie Photon Energy wzrośnie do ponad 300 osób, z czego prawie jedna trzecia będzie pracować w Polsce – w biurach w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Photon Energy ogłosił zwiększenie swojego udziału w kapitale zakładowym Lerty z 56,75% do 100% poprzez nabycie wszystkich pozostałych akcji Lerty będących w posiadaniu założycieli spółki, tj. Borysa Tomali i Krzysztofa Drożyńskiego. Transakcja ta następuje po wcześniejszym zwiększeniu przez grupę zaangażowania kapitałowego w Lercie z 24,27% do 56,75%, co miało miejsce w dniu 24 listopada 2022 r.

„Bardzo cieszymy się z zakończenia procesu przejęcia Lerty. Od wielu lat koncentrowaliśmy się na dewelopmencie, budowie i zarządzaniu portfelem instalacji fotowoltaicznych w Europie i Australii. Teraz idziemy o krok dalej i wspólnie z Lertą będziemy zapewniać bardziej efektywne wykorzystanie sieci elektroenergetycznej poprzez transformację jak największej liczby nieelastycznych odbiorców energii elektrycznej w fleksumentów, czyli świadomych uczestników rynku, kontrolujących swoje zużycie energii, a w optymalnym scenariuszu również posiadających własne aktywa wytwórcze oraz magazyny energii i dzięki temu charakteryzujących się wysokim poziomem elastyczności, jeżeli chodzi o wykorzystywanie zasobów sieciowych” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Integracja Lerty z grupą Photon Energy zapewni grupie koncesje na obrót energią elektryczną w sześciu krajach, najnowocześniejszą, skalowalną platformę VPP oraz trzecią pozycję na polskim rynku DSR z zakontraktowaną mocą 150 MW na 2023 r.

Dzięki przejęciu Lerty zespół grupy Photon Energy powiększy się o około 100 osób, do ponad 300 pracowników, z czego prawie jedna trzecia będzie pracować w Polsce. Lerta dodaje również dwie nowe lokalizacje w Polsce i obecnie biura grupy zlokalizowane będą w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

W grupie Photon Energy, Borys Tomala będzie zarządzał pionem „New Energy”, do którego zostanie włączona Lerta. Krzysztof Drożyński będzie pełnił funkcję dyrektora ds. zaawansowanych technologii, zachowując odpowiedzialność za rozwój platformy wirtualnej elektrowni (VPP) opartej na sztucznej inteligencji.

Transakcja nabycia 7 449 750 akcji, stanowiących 43,25% w kapitale Lerty jest rozliczona gotówką w kwocie 2,16 mln zł (461 630 EUR) i 2 330 110 akcjami własnymi Photon Energy N.V oraz 1 238 521 akcjami nowej emisji Photon Energy, które zostaną objęte w zamian za aport z planowanym terminem rozliczenia w I kwartale 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Photon Energy będzie posiadać 85,62% akcji Lerty, a docelowy udział 100% w kapitale spółki osiągnie po zakończeniu transakcji wniesienia aportu. Po sfinalizowaniu transakcji założyciele Lerty będą łącznie posiadać około 5,78% akcji Photon Energy. Założyciele Lerty złożyli oświadczenia i zapewnienia standardowe dla tego typu transakcji, a posiadane przez nich akcje Photon Energy objęte będą zakazem zbywania (lock-up)

Założyciele zostaną objęci również programem motywacyjnym, który będzie uprawniał ich do objęcia maksymalnie 2 383 846 dodatkowych akcji Photon Energy N.V., pod warunkiem osiągnięcia przez pion „New Energy” ekonomicznej wartości dodanej (EVA – Economic Value Added) w wysokości co najmniej 10 mln euro w 2025 r.

Photon Energy zainwestował w Lertę po raz pierwszy w grudniu 2020 r., obejmując 12% udziałów za 0,9 mln euro. Grupa była wiodącym inwestorem również w ostatniej rundzie finansowania Lerty w grudniu  2021 r., zwiększając swój udział do 24% w zamian za 1,9 mln euro. W transakcjach z dnia 24 listopada 2022 r. Photon Energy nabył dodatkowe 32,48% akcji spółki od trzech inwestorów finansowych za kwotę 6,9 mln euro, osiągając pakiet kontrolny na poziomie 56,75%.

O firmie Photon Energy 

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Lerta, która w wkrótce będzie w pełni zależna od Photon Energy, posiada licencje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii, a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego operatora elektroenergetycznego z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i całej Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Linki

Lerta