Photon Energy aktualizuje wizerunek swojej marki oraz uruchamia nową stronę internetową

  • Uruchomienie nowej strony internetowej wraz z nowym wizerunkiem marki Photon Energy zbiega się w czasie z wejściem spółki na nowe rynki i koncentracją na rozwoju technologii oczyszczania wody.
  • Nowa tożsamość marki opiera się na podstawowych wartościach firmy i głębokim przekonaniu, że czysta energia i woda są podstawą życia i muszą być dostępne dla każdego.
  • Zaktualizowana strategia brandingowa i marketingowa została zaprojektowana celem wzmocnienia pozycji firmy na kluczowych rynkach i przybliżenia obu aspektów jej działalności interesariuszom w formie jeszcze bardziej przejrzystej komunikacji. 

- Nowa strona internetowa oraz zaktualizowana tożsamość naszej marki wynikają z chęci zbliżenia się do naszego otoczenia, tj. klientów, pracowników i inwestorów. Naszym celem było kompleksowe
i przyjazne, z perspektywy użytkownika, zaprezentowanie firmy - jej oferty, wartości, którymi się kieruje oraz realizowanej wizji i strategii
- mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Nowa tożsamość marki jest efektem konsolidacji jej linii biznesowych, tzn. Photon Energy i Photon Water. Została zbudowana wokół podstawowych wartości, takich jak: innowacje, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, społeczność i uczciwość, a także mocne przekonanie, że energia i woda są podstawą życia i muszą być czyste i dostępne dla każdego.

- Chociaż nasze logo przeszło tylko niewielką modyfikację, przebudowaliśmy od podstaw ogólną strategię brandingu i komunikacji. Wygląd naszej strony internetowej został znacząco zmieniony, aby lepiej prezentować pracę i dokonania całej grupy. Celem było kompleksowe pokazanie pozycji lidera na rynku
i koncentracji na rozwiązaniach dotyczących energii słonecznej i czystej wody, dzięki połączeniu globalnych marek Photon Energy i Photon Water
- podkreśla Martin Kysly, szef marketingu
i komunikacji korporacyjnej w Photon Energy Group
.

Witryna będzie regularnie aktualizowana o najnowsze wiadomości, treści i oferty usług w ramach rozwijającej się strategii komunikacyjnej spółki, która obejmie również nowe sposoby dotarcia do odbiorców m.in. za pośrednictwem mediów wizualnych i zwiększonej obecności w mediach społecznościowych.

Aby dowiedzieć się więcej o nowej grupie Photon Energy obejrzyj nasz film.

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna – Photon Water Technology (PWT) – opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

 

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept