Grupa Photon Energy sprzedała WIRSOL udziały w projekcie PV o mocy 160 MWp

  • WIRSOL, globalna grupa działająca w sektorze energii odnawialnej, nabyła od grupy Photon Energy 65% udziałów w projekcie PV na skalę przemysłową zlokalizowanym w Maryvale w Nowej Południowej Walii.
  • Grupa zrealizowała w ten sposób zysk z transakcji w wysokości 0,5 mln euro.
  • Grupa będzie się koncentrować na rozwoju kolejnych projektów na skalę przemysłową w Australii, wdrażając unikalną technologię RayGen.

Współpraca z WIRSOL w Maryvale potwierdza wysoką jakość naszych aktywów i pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach wydajnej i zrównoważonej transformacji energetycznej. To także kolejny krok w realizacji naszego celu, jakim jest posiadanie 500 MWp mocy wytwórczych fotowoltaniki przed końcem 2024 r. - powiedział  Michael Gartner, CTO Photon Energy Group i dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

Farma słoneczna Maryvale znajduje się w strefie energii odnawialnej NSW Central-West Orana, która docelowo, do 2025 r ma posiadać 3 GW mocy.

Dzięki transakcji, grupa Photon Energy zrealizuje zysk kapitałowy w wysokości 0,5 mln euro, co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym grupy za IV kwartał 2021 r.far Ponadto, umowa przewiduje dwie kolejne płatności na rzecz spółki, uzależnione od pomyślnego osiągnięcia kolejnych kamieni milowych.

Po zakończeniu projektu grupa Photon Energy planuje w pełni skoncentrować swoje dalsze działania rozwojowe w Australii na dużych projektach o skali przemysłowej, opartych na unikalnej technologii RayGen, która łączy kogenerację słoneczną PV Ultra i technologię magazynowania energii elektrotermalnej.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,6 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 750 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

O WIRSOL Energy – wirsol.com

WIRSOL Energy działa na rynku energii odnawialnej od 2013 roku. Zaczynając w Niemczech jako spółka zależna Grupy WIRCON, firma rozwinęła się, aby rozwijać, budować i obsługiwać zintegrowane systemy energii odnawialnej, w tym projekty fotowoltaiczne na skalę przemysłową w całej Europie, a obecnie jako jeden z liderów rynku w Australii z dużym portfolio projektów energii odnawialnej i magazynowania energii w VIC, QLD i NSW. WIRSOL Energy wyróżnia się dzięki wysoko rozwiniętemu zestawowi umiejętności, szczególnie w zakresie zabezpieczania wysokiej jakości farm fotowoltanicznych; ułatwiania przyłączenia do sieci, zabezpieczania umów odbioru i ustanowienia finansowania rozwoju z zobowiązaniem do produkcji czystej zielonej energii elektrycznej dla australijskich konsumentów energii elektrycznej.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com