Grupa Photon Energy raportuje rekordowy pierwszy kwartał i potwierdza swoje cele na 2022 r.

  • W pierwszym kwartale 2022 r. spółka podwoiła przychody do 9,137 mln euro (+99,9% r/r), co zaowocowało osiągnięciem rekordowego wyniku EBITDA na poziomie 2,024 mln euro (+811,7% r/r).
  • Zarząd Spółki podtrzymuje opublikowane cele na rok 2022 przewidujące przychody na poziomie 65 mln euro i wynik EBITDA na poziomie 18 mln euro.
  • W efekcie decyzji zarządu o zmianie modelu sprzedaży z węgierskich instalacji własnych, o łącznej mocy 43,5 MWp, na model rynkowy (bez dotacji rządowych). Spółka jest beneficjentem rosnących cen energii.

Najważniejsze wydarzenia 1Q 2022

Rekordowe w historii wyniki kwartalne potwierdzają determinację spółki do skutecznej realizacji przyjętych założeń biznesowych, dotyczących przyspieszenia wzrostu we wszystkich liniach biznesowych i na wszystkich rynkach.

Spółka podjęła ważne kroki w celu wsparcia rozwoju swojej działalności, w tym decyzję o czasowej zmianie modelu sprzedaży energii z większości węgierskich instalacji własnych na model oparty o ryzyko rynkowe. Począwszy od kwietnia 2022 r. elektrownie te nie są uzależnione od żadnego mechanizmu wsparcia rządowego. W efekcie w przychodach spółki odzwierciedlone będą korzyści wynikające ze zwiększającego się portfela instalacji PV, przy jednocześnie rosnących cen energii elektrycznej na świecie.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, spółka przyłączyła do sieci i uruchomiła elektrownię o mocy 1,4 MWp na Węgrzech.

Również rozwój pierwszego projektu wykorzystującego unikalną technologię RayGen przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Elektrownia ta będzie miała moc wytwórczą 300 MWp i zdolność magazynowania energii na poziomie 3,6 GWh, co czyni ją największym projektem magazynowania energii odnawialnej na świecie i największym projektem dotychczas realizowanym przez spółkę.

Pipeline projektów fotowoltaicznych, nad którymi Spółka pracuje w Europie (na Węgrzech, w Polsce i Rumunii) wynosi obecnie 475 MWp, a na rynku rumuńskim spółka przygotowuje się do rozpoczęcia budowy pierwszej własnej instalacji PV w tym kraju.

Wzrosty przychodów w innych segmentach działalności wynikają głównie z dużej aktywności i skuteczności sprzedażowej linii biznesowej odpowiedzialnej za dystrybucję komponentów fotowoltaicznych (modułów, falowników i baterii).

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągniętych wyników. To widoczny dowód na sukces realizowanej przez nas strategii. Poszerzenie naszego własnego portfela instalacji PV i przejście z taryf gwarantowanych na sprzedaż energii elektrycznej na ryzyku rynkowym stworzy dla nas nowe, znaczące możliwości rozwoju. Ponadto, oczekujemy dynamicznego rozwoju w innych naszych liniach biznesowych, takich jak dystrybucja komponentów, do czego jesteśmy dobrze przygotowani. Biorąc pod uwagę obecny rozwój i nasze perspektywy, czujemy się komfortowo potwierdzając nasze cele odnośnie przychodów i wyniku EBITDA na 2022 r.– skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2022 r. spółka podwoiła przychody do 9,137 mln euro, w porównaniu z 4,571 mln euro w pierwszym kwartale 2021 r. (+99,9% r/r). Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej, wytworzonej przez nowe elektrownie działające na zasadach rynkowych (14,6 MWp przyłączonych do sieci w sierpniu 2021 r. i 1,4 MWp w grudniu 2021 r.). To także efekt wysokich cen energii elektrycznej na rynku bezpośredniej sprzedaży energii, wspieranego programem „Green Bonus”, do którego na początku roku przeszedł czeski portfel instalacji PV.

EBITDA w pierwszym kwartale wyniosła rekordowe 2,024 mln euro (wzrost o 811,7% r/r). Na poziomie operacyjnym spółka wygenerowała zysk w wysokości 0,582 mln euro w porównaniu ze stratą -1,475 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Strata brutto za pierwszy kwartał  zmniejszyła się o ponad 1,5 mln euro i wyniosła -1,349 mln euro (-3,050 euro w pierwszym kwartale 2021), pomimo wyższych kosztów odsetek związanych z pierwszą emisją zielonych obligacji w listopadzie 2021 r.

Analizując wzrost wartości Photon Energy, warto również zauważy, iż Spółka odnotowała dodatnie skonsolidowane całkowite dochody za pierwszy kwartał na poziomie analogicznym do ubiegłego roku, czyli w wysokości 1,789 mln euro. Uwzględnia to dodatnie przeszacowanie wartości inwestycji w RayGen w konsekwencji przeprowadzonego podwyższenia kapitału. W oparciu o osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale oraz na podstawie przeprowadzonych analiz wszystkich segmentów działalności, zarząd Photon Energy potwierdza cele zwiększenia skonsolidowanych przychodów w 2022 r. do 65 mln euro (z 36,4 mln euro w 2021 r.), co stanowi wzrost o 78,8% r/r, i wyniku EBITDA do 18 mln euro (z 9,6 mln EUR w 2021 r.), co stanowi wzrost o 87,8% r/r.

Pobierz raport za I kwartał 2022 r.

 

Prezentacja wyników za I kwartał 2022 r.

Spółka przedstawi wyniki za I kwartał 2022 i odpowie na pytania inwestorów w czwartek, 12 maja o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie spotkania za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.

Link do wydarzenia

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 775 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 280MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Linki