Grupa Photon Energy raportuje mocny trzeci kwartał 2021 r. ze zwiększonymi przychodami i EBITDA

  • Nieaudytowane, skonsolidowane przychody w III kw. 2021 r. wyniosły 10,2 mln EUR (wzrost o 13,8% r/r), prowadząc do 4,433 mln EUR EBITDA (wzrost o 13,4% r/r). EBITDA w ujęciu narastającym wyniosła 8,554 mln EUR, przewyższając wynik za cały 2020 r., czyli 8,440 mln EUR.
  • Portfel projektów w przygotowaniu na Węgrzech, w Polsce i Rumunii rozszerzono do 439 MWp; oddano do użytkowania elektrownie o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton w Australii, a także w Koszalinie, o mocy 950 kWp.
  • Pierwsza oferta Zielonych Obligacji (ISIN: DE000A3KWKY4) o wartości do 50 mln EUR rozpoczęła się 2 listopada 2021 r.

Najważniejsze wydarzenia w III kw. 2021 r.

W III kw. 2021 r. spółka uruchomiła w Australii dwie elektrownie na skalę przemysłową o łącznej mocy 14,6 MWp i kontynuowała przygotowanie nowych projektów do budowy, dodając do nich 53 MWp mocy na kluczowych rynkach: Węgier, Polski i Rumunii. Spółka zrealizowała również pilotażowy projekt EPC o mocy 950 kWp w Polsce, najszybciej rozwijającym się rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zaledwie rok po wejściu na niego.

Grupa Photon Energy w minionym kwartale była również aktywna na rynkach kapitałowych, przygotowując swoją pierwszą ofertę Zielonych Obligacji, która rozpoczęła się po okresie sprawozdawczym, tj. 2 listopada. Agencja ratingowa img | rating stwierdziła zgodność obligacji o oprocentowaniu 6,50% z podstawowymi elementami Zasad Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA). Ponadto, instrument został oceniony jako „atrakcyjny”, otrzymując 4 na 5 gwiazdek, w Barometrze KFM-Mittelstandsanleihen, co świadzy o stabilnej strukturze bilansu i modelu biznesowego spółki, obejmującym solidną strategię kontroli ryzyka i zrównoważone wykorzystanie zasobów.

- Nasze wyniki finansowe za trzeci kwartał pokazują dobre działanie całej grupy Photon Energy, napędzane przez silne wzrosty w wytwarzaniu czystej energii elektrycznej dzięki rosnącemu portfelowi naszych elektrowni. W obliczu szybko zmieniającego się rynku, w tym wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz innych globalnych trendów, pokazaliśmy szybkość reakcji niezbędną do zaspokojenia potrzeb naszych partnerów, jednocześnie z powodzeniem inwestując w szereg nowych projektów fotowoltaicznych i kluczowe kanały handlowe, które będą napędzać nasz przyszły wzrost - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

 

Wskaźniki finansowe

Spółka zamknęła III kw. 2021 r. przychodami ogółem w wysokości 10,2 mln EUR (+13,8% r/r), dzięki solidnemu 11,4% wzrostowi przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, generowanej przez jej rosnący portfel własny, podczas gdy inne źródła przychodów wzrosły o +18,4% r/r.

Te dobre wyniki doprowadziły do solidnego wyniku EBITDA w wysokości 4,433 mln EUR w III kw. 2021 r. (+13,4% r/r), co zrekompensowało wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozwojem biznesu. Pozytywny wpływ na całkowity dochód (TCI) miała rewaluacja australijskiego portfela spółki, wynikająca z dwóch nowo przyłączonych elektrowni w Leeton w Nowej Południowej Walii. Zostało to częściowo zniwelowane działaniami regulacyjnymi, wprowadzonymi z mocą wsteczną w Czechach i na Słowacji, które wpłynęły na całą branżę fotowoltaiczną w tych krajach, co spowodowało, że TCI wyniósł -1,179 mln EUR w porównaniu z 4 103 mln EUR rok wcześniej. Jednak bez wpływu tych zdarzeń TCI wyniósłby  1,675 mln EUR.

Narastająco, w trzech kwartałach 2021 r. przychody spółki wzrosły o 6,3% do 24,625 mln EUR, podczas gdy EBITDA i EBIT spadły odpowiednio do 8,554 mln EUR (-9,6% r/r) i -0,091 mln EUR (-103,3 % r/r). Jednak na koniec okresu sprawozdawczego dziewięciomiesięczna EBITDA spółki w wysokości 8,554 mln EUR przekroczyła wartość EBITDA za cały 2020 r., która wyniosła 8,440 mln EUR. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -5,442 mln EUR w porównaniu z -4,432 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r., podczas gdy całkowite dochody ogółem wyniosły 1,119 mln EUR w porównaniu z 1,162 mln EUR rok wcześniej.

 

Zobacz raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2021 r.

 

Prezentacja wyników za III kwartał 2021 r.

Spółka przeprowadzi wideokonferencję wynikową w poniedziałek, 15 listopada o godz. 11:00 CEST. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie sesji za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.


Link do webcastu

 

O Photon Energy Group

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy ponad 890 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

 

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

 

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj