Grupa Photon Energy publikuje cele finansowe na 2022 rok

  • W 2022 r. Grupa Photon Energy spodziewa się dalszego wzrostu we wszystkich segmentach działalności i przedstawia oczekiwane poziomy skonsolidowanych przychodów i wyniku EBITDA.
  • W porównaniu z 2021 r. spółka oczekuje wzrostu skonsolidowanych przychodów do 65 mln EUR (+78,8% r/r), co przełoży się na wzrost EBITDA do18 mln EUR (+87,8% r/r).
  • Na rozwój spółki składać się będzie wiele czynników, w tym m.in. zwiększająca się moc własnych elektrowni, przestawianie większości projektów węgierskich na sprzedaż energii w modelu rynkowym, korzystających z wysokich cen energii elektrycznej na świecie, zainteresowanie klientów biznesowych rozwiązaniami typu „behind-the meter", sukcesy w obszarze EPC (projektowanie, dostawa i montaż instalacji PV) oraz rozwój segmentu dystrybucji komponentów fotowoltaicznych.

Oprócz niedawno uruchomionych instalacji własnych, tj. dwóch wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych w Australii o łącznej mocy 14,6 MWp oraz elektrowni o mocy 1,4 MWp na Węgrzech, działających na zasadach rynkowych (tzn. poza systemem wsparcia), również większość węgierskich elektrowni grupy przechodzi czasowo, począwszy od kwietnia 2022 r., na sprzedaż energii w modelu rynkowym. W rezultacie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej generowanej przez rosnący portfel instalacji własnych spółki wspierane będą wysokimi cenami energii elektrycznej na świecie.

Spółka przewiduje także wzrost w innych obszarach działania, dzięki ponadprzeciętnej dynamice przychodów z usług EPC oraz dużemu zainteresowaniu klientów biznesowych instalacjami fotowoltaicznymi typu „behind-the meter". W bieżącym roku firma spodziewa się ponadto bardzo dynamicznego rozwoju segmentu dystrybucji modułów fotowoltaicznych, falowników oraz magazynów energii.

Zgodnie ze strategią, spółka będzie nadal aktywnie inwestować w budowę elektrowni PV w oparciu o własny portfel potencjalnych projektów, który wynosi obecnie 746 MWp.

W oparciu o powyższe założenia oraz dzięki dźwigni operacyjnej wynikającej z poszczególnych segmentów działalności, spółka oczekuje, że jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wzrosną do 65,0 mln EUR z 36,4 mln EUR w 2021 r. (+78,8% r/r), prowadząc do wzrostu EBITDA do 18,0 mln EUR z 9,6 mln EUR w 2021 r. (+87,8% r/r).

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,5 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 790 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 310 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com