Grupa Photon Energy ponownie z oceną „bardzo dobrą” od agencji ratingowej ESG imug rating

  • Spółka uzyskała od agencji imug rating ocenę „bardzo dobry” oraz 77 punktów na 100 możliwych w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, oferowanych produktów i usług oraz tzw. „obszarów niefinansowych”.
  • Analiza ratingowa została przeprowadzona na podstawie publicznie dostępnych informacji, doniesień medialnych, dokumentów wewnętrznych dostarczonych przez spółkę, ankiety oraz opracowań naukowych.
  • Spółka opublikowała swój trzeci raport zrównoważonego rozwoju w kwietniu 2023 r., potwierdzając swoje zaangażowanie w osiąganie zrównoważonych wyników.

Amsterdam – 10 maja 2023 r. – Photon Energy po raz kolejny otrzymała ocenę „bardzo dobrą” w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju od niezależnej agencji ratingowej ESG - imug rating. Ocena dokonywana jest w skali: słaba, umiarkowana, dobra, bardzo dobra, doskonała. Po raz pierwszy ocena „bardzo dobra” została przyznana spółce w maju 2021 r.

imug-rating-green.jpg (188 KB)Agencja imug rating jest jedną z wiodących agencji ratingowych w Niemczech, specjalizującą się w obszarze ESG obejmującym ochronę środowiska, kwestie społeczne oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego. i. Od ponad 20 lat działa w dziedzinie wdrażania zasad zrównoważonego finansowania oraz społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI). Wśród podmiotów ocenianych przez imug znajdują się zarządzający aktywami, niezależne banki, inwestorzy instytucjonalni oraz organizacje pozarządowe.

„Jesteśmy dumni, że nasze praktyki ESG zostały ocenione jako bardzo dobre przez imug rating. Potwierdza to naszą strategię, w której zrównoważony rozwój jest kluczowym motorem tworzenia wartości w naszej firmie” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Ponieważ naszą misją jest wnoszenie pozytywnego wkładu społecznego poprzez silny nacisk na zrównoważony rozwój, przywiązujemy dużą wagę do tej oceny, jako potwierdzenie naszego zaangażowania w przejrzystość i wiarygodność dla naszych interesariuszy”.

W kwietniu 2023 r. spółka opublikowała trzeci roczny raport zrównoważonego rozwoju, formalnie wyrażając zaangażowanie w osiąganie zrównoważonych wyników.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach Photon Energy Group w zakresie ESG i ocenie zrównoważonego rozwoju tutaj.

O imug rating – imug-rating.de

imug raiting jest jedną z wiodących agencji oceny zrównoważonego rozwoju w Niemczech oraz specjalistą w zakresie badań środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Jako partner rynku finansowego, korporacji i sektora publicznego, firma stawia na zrównoważone strategie, dane i raportowanie ESG, a także na wiarygodne Second Party Opinions, Sustainability Ratings i ekspertyzy. imug rating jest uznanym audytorem Green Bonds and Loans według ICMA i LMA oraz Climate Bonds Approved Verifier. Jej zarządzanie jakością jest certyfikowane zgodnie z ISO 9001. Firma jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), członkiem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) oraz Kapitalmarkt KMU. imug rating jest spółką całkowicie zależną od European EthiFinance SAS.

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 113,1 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 940 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com