Grupa Photon Energy otrzymuje ocenę „bardzo dobrą” w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju od agencji ratingowej imug | rating

  • Agencja ratingowa imug | rating przyznała spółce ocenę „bardzo dobrą” z 75 punktami na 100, biorąc pod uwagę realizację celów zrównoważonego rozwoju w zakresie oferowanych produktów i usług oraz tzw. „obszarów niefinansowych”.
  • Ocena została przeprowadzona na podstawie dostępnych informacji, doniesień medialnych, zewnętrznych ekspertyz, wywiadu ze spółką oraz badań.
  • Firma opublikowała swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w marcu
    2021 r., potwierdzając zaangażowanie.

 

Grupa Photon Energy, dostarczająca rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie, otrzymała swój pierwszy rating dotyczący realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Niezależna agencja ratingowa imug | rating oceniła działania oraz politykę spółki
w zakresie zrównoważonego rozwoju jako „bardzo dobre”, przyznając jej 75 punktów na 100. Skala ratingowa agencji imug obejmuje następujące oceny: słabe, umiarkowane, dobre, bardzo dobre, doskonałe.

Agencja imug | rating jest jedną z wiodących agencji ratingowych w Niemczech, specjalizującą się w badaniach środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (ESG). Od ponad 20 lat działa w dziedzinie wdrażania zasad zrównoważonego finansowania oraz społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI). Jej referencje obejmują znaczące jednostki zarządzające aktywami, banki alternatywne, inwestorów instytucjonalnych oraz organizacje pozarządowe.

- Jesteśmy dumni, że nasze działania w zakresie ESG zostały ocenione jako „bardzo dobre” przez agencję imug | rating. Potwierdza to słuszność przyjętej strategii, w której  działania w obszarze zrównoważonego rozwoju są kluczowe w procesie budowania wartości naszej firmy – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy. - Naszą misją jest wniesienie pozytywnego wkładu społecznego poprzez silny nacisk na zrównoważony rozwój, dlatego przywiązujemy dużą wagę do tej oceny, jako dowodu zaangażowania w przejrzystość i wiarygodność dla naszych interesariuszy - dodał.

W 2020 roku spółka położyła podwaliny pod praktyki zarządzania strategicznego, kontrolingu
i raportowania - w pełni ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Swój pierwszy roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju firma opublikowała w marcu 2021 r., potwierdzając tym samym swoje zaangażowanie w realizację wyników spółki w oparciu o działania zgodne z ESG.

peg-esg-rating.png (42 KB)

Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązań Photon Energy w zakresie ESG - kliknij tu.

 

O Photon Energy Group

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 820 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

 

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj