Grupa Photon Energy otrzymała pozytywną ocenę emisji zielonych obligacji od imug | rating

  • Grupa Photon Energy sfinalizowała Ramy Zielonego Finansowania opisujące, w jaki sposób wpływy z nadchodzącej emisji zielonych obligacji EUR 2021/2027 zostaną wykorzystane na projekty ekologiczne.
  • Agencja ratingowa img | rating stwierdziła ich zgodność z czterema podstawowymi elementami Zasad Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA) z 2021 r.
  • Pozytywna weryfikacja Ram Zielonego Finansowania stanowi kolejny krok w wysiłkach spółki zmierzających do zwiększenia uwzględniania aspektów środowiskowych w swojej działalności.

 

- Jesteśmy bardzo dumni z faktu potwierdzenia przez agencję imug | rating, że nasze pierwsze, zielone obligacje są zgodne z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA. Jest to potwierdzenie  naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój grupy oraz oferuje potencjalnym inwestorom wgląd w aspekty środowiskowe naszego modelu finansowania, dając im dodatkową pewność, w jaki sposób zebrane środki będą wydatkowane - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Jak ogłoszono w zeszłym tygodniu, spółka zamierza wyemitować obligacje o wartości do 50 mln EUR i oprocentowaniu 6,50% w skali roku, z kwartalną płatnością odsetek. Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prospekt emisyjny dotyczących pierwszych, zielonych obligacji został zatwierdzony 12 października
2021 r.

Ramy Zielonego Finansowania grupy dają przyszłym obligatariuszom pewność, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty, a spółka będzie raportować  o ich wpływie na środowisko. Ramy zostałe opracowany zgodnie z zasadami Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA). Zgodnie ze standardowymi praktykami Ramy zostały zweryfikowane przez zewnętrzną organizację - imug | rating, która potwierdziła ich zgodność Zasadami Zielonych Obligacji ICMA.

Linki

Zielona Obligacja EUR 2021/2027 grupy Photon Energy

Ramy Zielonego Finansowania

Ocena zrealizowana przez agencję imug | rating

 

O imug | rating

img | rating jest jedną z wiodących agencji oceny zrównoważonego rozwoju w Niemczech oraz specjalistą w zakresie badań środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). img | rating jest aktywna w obszarze zrównoważonych finansów i społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) od ponad 20 lat. Jej referencje obejmują wiodących zarządzających aktywami i banki alternatywne, a także inwestorów instytucjonalnych i organizacje pozarządowe.

O Photon Energy Group

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy ponad 590 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj