Akcje Photon Energy z rekomendacją „Kupuj” od analityków AlsterResearch

  • Akcje Photon Energy Group otrzymały rekomendację „Kupuj” od AlsterResearch, niezależnej niemieckiej firmy analitycznej specjalizującej się w spółkach o małej i średniej kapitalizacji. Analitycy ustalili cenę docelową akcji Spółki na 4,10 EUR (ok. 19,0 zł, 100 CZK).
  • Analitycy podkreślili, że Photon Energy Group jest pionierem rynku fotowoltaicznego, dobrze przygotowanym do czerpania korzyści z aktualnych trendów w sektorze energetycznym: poprawy konkurencyjności cenowej technologii PV oraz rosnących cen energii elektrycznej.
  • Decyzja Spółki o dalszym rozwoju portfela instalacji PV w modelu ryzyka rynkowego, a także możliwość częściowej zmiany sposobu sprzedaży energii wytworzonej w istniejących elektrowniach PV ze stałych taryf gwarantowanych na wyższe ceny rynkowe, może skutkować wzrostami znacznie przewyższającym spółki porównywalne.

Raport analityków AlsterResearch przedstawia Photon Energy Group jako spółkę będącą pionierem na rynku fotowoltaiki, posiadającą przejrzystą strategię rozwoju i będącą dobrze przygotowaną do czerpania korzyści z aktualnych trendów w sektorze energetycznym. Analitycy AlsterResearch identyfikują pozytywne perspektywy rozwoju dla Photon Energy Group i rozpoczynają wydawanie rekomendacji od zalecenia „Kupuj” z cenę docelową na poziomie 4,10 EUR (ok. 19,0 zł, 100 CZK).

Głównymi czynnikami wzrostu Grupy Photon Energy jest dobrze przygotowany pipeline nowych projektów i rosnąca konkurencyjność fotowoltaiki, wynikająca z gwałtownego spadku kosztów wytwarzania
i rosnących cen energii elektrycznej.

AlsterResearch postrzega energetykę słoneczną jako kluczowy element postępującego procesu dekarbonizacji gospodarek i oczekuje, że będzie to najszybciej rozwijające się źródło energii odnawialnej. Photon Energy Group dobrze wpisuje się w ten trend, łącząc silne referencje ESG z przejrzystym raportowaniem i otwartą komunikacją z rynkiem kapitałowym.

W ocenie analityków decyzja Spółki o dalszym rozwoju portfela instalacji PV w modelu ryzyka rynkowego, a także możliwość częściowej zmiany sposobu sprzedaży energii wytworzonej w istniejących elektrowniach PV ze stałych taryf gwarantowanych na wyższe ceny rynkowe, może w okresie 2021 – 2024 zaowocować średnią roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 37% dla przychodów i na poziomie 72% dla wyniku EBITDA.

Według AlsterResearch powyższe czynniki sprawiają, że pomimo stosunkowo niewielkiej kapitalizacji Spółki, akcje Photon Energy Group stanowią atrakcyjną inwestycję.

Pełna treść rekomendacji dostępna jest na stronach internetowych AlsterResearch i Photon Energy Group.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,6 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 750 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com