Akcje Photon Energy Group notowane są od dzisiaj na niemieckiej platformie XERTA. Animatorem rynku będzie BankM AG

Akcje Photon Energy Group są od dzisiaj notowane na elektronicznej platformie obrotu XETRA, wiodącej niemieckiej platformy transakcyjnej dla spółek notowanych na giełdzie, dostarczanej przez Deutsch  Börse AG. Animatorem rynku będzie BankM AG.

BankM AG zapewni dodatkową płynność akcji Photon Energy, zobowiązując się do wprowadzenia wiążących ofert kupna i sprzedaży (kwotowań) w systemie zleceń XETRA.

Rynki regulowane w Warszawie i Pradze były dotychczas naszymi głównymi giełdami handlowymi. Rozszerzając obrót naszymi akcjami w ramach renomowanego i prestiżowego systemu XETRA, nasi akcjonariusze ze strefy euro mogą łatwiej i po niższych kosztach obracać naszymi akcjami. Dzięki umowie z animatorem rynku, zwiększymy płynność akcji nie tylko dla naszych obecnych akcjonariuszy, ale także dla nowych – powiedział Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group.

Po włączeniu akcji do platformy transakcyjnej XETRA walory spółki będą nadal notowane na giełdach we Frankfurcie, Warszawie i Pradze.

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie
i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com