A Lerta a lengyel kapacitás-árverésen sikeresen megszerzett 157 MW DSR-t, ami 13,6 millió EUR bevételt biztosít

  • A Lerta 157 MW DSR-kapacitásra szerződött a 2027. év lengyel TSO-árverésén, így 13,6 millió EUR bevételt biztosított be.
  • A Lerta célja, hogy Lengyelországban 2027-re 600 MW DSR-kapacitást biztosítson, a 2030-as célja pedig 900 MW.
  • A DSR-szolgáltatások fontos szerepet fognak játszani a Photon Energy Group bevételének alakulásában, miközben a Lerta más piacokon is terjeszkedik, és eleget tesz a rugalmas hálózati követelmények robbanásszerű globális követelményeinek. A következő célpont Ausztrália.

Amszterdam/Budapest – 2022. december 21. – A Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (a továbbiakban: „Csoport” vagy „Vállalat”) bejelentette, hogy Lerta JRM Sp. z o.o. nevű leányvállalata a 2027. év kapacitás-árverésén sikeresen elnyert 157 MW értékű Demand Side Response-t (keresletoldali szabályozás, a továbbiakban: „DSR”), így 13,6 millió EUR szerződéses bevételről gondoskodott.

A DSR bemutatása

A villamoshálózat kiegyenlítése az energiamix alapvető változásainak nyomán egyre nagyobb kihívást jelent, miközben a nagyrészt nem megújulókból álló termelési alapkapacitást kivezetik, és sebesen nő a többnyire időszakos megújuló energia részesedése. A villamoshálózat fizikai növekedése ugyanakkor nem tart lépést a megújulók és rugalmas energiatermelők kapacitásával.

Ennek eredményeképpen az egyetlen járható út a villamoshálózat lényegesen hatékonyabb kihasználása. Ezt csak úgy lehet elérni, ha minél több jelenleg rugalmatlan és időszakos energiafogyasztót tesznek rugalmassá – angol néven „flexumer”-ré.

A flexumerek olyan energiafogyasztók, akik nagy befolyással rendelkeznek az energiafogyasztásukra. Ideális esetben helyszíni energiatermelési és -tárolási kapacitással rendelkeznek, és ennek köszönhetően nagyfokú rugalmassággal képesek időzíteni a villamoshálózat kihasználását. Ily módon a flexumerek ki tudják használni a napközbeni alacsony energiaárakat, és a villamoshálózat támogatásával képesek megnövelni a bevételüket.

A rugalmas csúcstermelési kapacitást (elsősorban a gázt) sok piacon már teljesen kihasználták, és költségessé vált. A DSR csökkenti az igény szerinti villamosenergia-fogyasztás átviteli rendszerirányítóra (transmission system operator, a továbbiakban: „TSO”) nehezedő terhét, és egyre inkább létfontosságú szerepet játszik a villamoshálózat kiegyensúlyozásában.

A Lerta a flexumerek gyorsan növekedő számának DSR-kapacitását vonja össze és biztosítja a TSO-k felé. 2022. szeptember 23-án a lengyel villamoshálózat nagyfokú leterheltsége miatt a PSE S.A., azaz a lengyel TSO (a továbbiakban: „PSE”) az összes szerződéses csúcsterhelési és DSR-kapacitást lehívta, hogy egy 16 GW szénüzemű termelési kapacitás ideiglenes kiesése után és a szélerőművek alacsony termelési kapacitása során elkerüljön egy áramszünetet. Mivel a legtöbb lengyel DSR-kapacitás túlteljesítette a vállalt volumencsökkentést, el lehet mondani, hogy létfontosságú szerepet játszottak abban, hogy ne aludjanak ki a fények.

A 2027. évi PSE-árverés

A PSE az elkövetkezendő évekre két árverés keretében szerzi be a csúcsterhelési és -DSR-kapacitást. A fő árverést körülbelül négy évvel az adott év előtt tartják, és egy kiegészítő árverést tartanak az előző év márciusában. December 15-én a PSE megtartotta a 2027. év fő árverését, amelyen a Lerta 157 MW DSR-kapacitással vett részt. A szűkös kínálati oldalt tükröző árverés az első körben sikeres lett, és az előzetes eredmények alapján a Lerta évi MW-onként átlagosan 86 827 EUR szinten biztosította az árat, így a 2027. évre leszerződött bevétel 13,6 millió EUR lett.

A lengyel DSR-stratégia és -tervek

A Lerta 2023-ra 134 MW DSR-kapacitást vállalt a PSE felé, amely 7,7 millió EUR szerződéses bevételt jelent a következő évre, és azt tervezi, hogy a 2023. márciusában tartandó 2024-es kiegészítő árverésen legalább 300 MW DSR-kapacitással fog részt venni.

A Lerta célja, hogy a lengyel DSR-portfólióját évente legalább 100 MW-tal növelje 2030-ig. Ez ismételten megerősíti a 2026-ig vállalt 500 MW-os kapacitáscélját, és új stratégiai célt tűz ki, amely szerint 2030-ig 900 MW lesz a DSR-kapacitás. Ennek alapján a korábbi árverésen szerződött 157 MW DSR a Lerta 2027-es 600 MW értékű célvolumenének körülbelül 26%-át teszi ki. Ez összhangban áll a Lerta abbéli stratégiájával, hogy kapacitásának körülbelül egynegyedére szerződjön a fő árveréseken, a többire pedig a kiegészítő árveréseken.

A Lerta növekedési stratégiája a lengyel kapacitáspiacon több pilléren nyugszik, többek között:

  • rendkívül professzionális értékesítési csapat, amely mind a nagyipari energiafogyasztókat, mind a KKV-kat el tudja nyerni, hogy a DSR segítségével kihasználják a rugalmasságukat
  • a DSR-résztvevők körének bővítése – 2025-ben Németország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Litvánia és Svédország rugalmas kapacitása is részt vehet a PSE számára biztosított DSR-szolgáltatásokban; a Lerta ennek az új piaci potenciálnak a kihasználására készül
  • kiemelt középpontban áll a (mind a Photon Energy Group tulajdonában álló, mind a külsős) energiatárolási eszközök jövőbeli árverések kapacitáskínálatába történő bevonása.

A Photon Energy Group szempontja

A Lerta 2027. évi lengyel kapacitás-árverésen elért sikere fontos mérföldkő, hogy a vállalat Lengyelország piacvezető DSR-szolgáltatójává váljon. A 2027-re kitűzött cél 600 MW, a 2030-ra kitűzött cél pedig 900 MW. A PSE árveréseinek célja, hogy a hálózat túlterhelése esetén, amely ezidáig ritkán történt meg, készen álljanak az igény szerinti DSR-szolgáltatások nyújtására.

A Lerta DSR-kapacitásportfóliójába épített rugalmasság más célokból is rendelkezésre áll, mint például a villamosenergia-kereskedelmi mérlegkör optimalizálása, a villamosenergia-fogyasztók energiaköltségeinek csökkentése, valamint a villamoshálózat kiegészítő szolgáltatásainak az idő nagy részében történő biztosítása, amelyek mindegyike további bevételhez és megtakarításokhoz vezethet. A DSR-árveréseken eddig szerződött bevételek olyan alapot jelentenek, amelyekre érdemi további bevételek fognak rakódni.

Miközben a DSR-szolgáltatások iránti igény növekszik a többi piacon, ahol a Csoport jelen van, és más olyan piacok, mint Olaszország, Spanyolország és Írország DSR-szolgáltatásbeszerzési mechanizmusokat vezet be, a Lerta elérhető globális piaca gyorsan növekszik.

Az Ausztráliában a közelmúltban bevezetett nagykereskedelmi keresleti válaszszolgáltatás, amely lehetővé teszi a villamosenergia-piac üzemeltetője számára a kiemelkedően magas nagykereskedelmi villamosenergia-árak elkerülését, a díjak eltérő rendszerének ellenére sok dologban hasonlít a lengyel kapacitáspiacra. Ily módon az ausztráliai bevezetés marad a Csoport egyik fő 2023. évi prioritása. A Photon Energy jelenleg szerzi be a villamosenergia-kereskedelmi engedélyét Ausztráliában. Ez a Lerta VPP-platformjának és integrált szolgáltatásainak kihasználásával további bevételi lehetőséget fog jelenteni.

„A 2027. évi lengyel kapacitás-árverésen elért sikerünk is alátámasztja, hogy miért érdemes a Lertát a Photon Energy Groupba integrálni. Ez ugyanakkor csak a jéghegy csúcsa, ha azt nézzük, hogy a Lerta milyen komoly, stabil, eredményes és ismétlődő bevételi forrást fog jelentani a jövőben” – mondta Georg Hotar, a Photon Energy Group vezérigazgatója. „A villamoshálózatok rugalmasságára globális szinten egyre komolyabb az igény, így a DSR-szolgáltatások az energiaszektor leggyorsabban növekedő szegmensei között lesznek. A Photon Energy Group pedig létfontosságú szerepet fog játszani abban, hogy a világ TSO-i kiegyenlítsék a rendszereiket. A DSR-szolgáltatásokat nagyon alacsony tőkebefektetéssel lehet összevonni és biztosítani, mert alapjukat egy magasan képzett csapat és a rendelkezésre álló VPP-technológia képezi. Ez különösen vonzóvá teszi ezt a piaci szegmenst.”

Borys Tomala, a Lerta vezérigazgatója hozzátette: „A lengyel kapacitáspiac indulása óta következetesen növeljük szerződéses portfóliónkat és az összevont DSR-egységeket. 2021-ben csupán 5 MW DSR-rel kezdtünk, és csak néhány napja, hogy minden kezdeti próbán sikeresen bizonyítottuk, hogy 2023-ra a kapacitásunk 134 MW lesz. A mai nap másik mérföldkő a Lerta és a Photon Energy Group egésze számára, mivel 157 MW-ot biztosítunk rekord magas áron, amely a 2027. évi célvolumenünk negyedét teszi ki. Innentől a célunk, hogy a DSR-üzletágunkat ne csak Lengyelországban, de Nyugat-Európa, Ausztrália és Közép-Kelet-Európa más piacain is növeljük, beleértve a szomszédos országokat, amelyek részt vehetnek a lengyel mechanizmusban. Mivel a rugalmasság a megújuló energiák minden piacán kiemelt szemponttá vált, azért fogunk dolgozni, hogy a hálózatüzemeltetőket gyorsan irányítható és integrált rugalmas energiával lássuk el, így az ügyfelek világszerte nagyobb mennyiségű tiszta energiát kapjanak.”

Sajtókapcsolatok

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Befektetői kapcsolatok

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com