Fenntarthatóság

ESG elköteleződés

Elkötelezett célunk, hogy a legmagasabb környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) standardokat tartsuk fenn minden tevékenységünk tekintetében, minden lehetséges téren.

A fenntarthatóság az egyik alapvető értékünk

Tisztában vagyunk vele, hogy felelősségünk állandó és hosszú távú előnyöket biztosítani a munkánk által érintett emberek, közösségek, valamint az egész világ számára.

Ez a meggyőződésünk alapvető fontosságú etikai elveink tekintetében, és elengedhetetlen a sikerek eléréséhez és a folyamatos üzleti fejlődéshez.

103,3 GWh

tiszta energiát termeltünk 2021-ben

43 867 tonnányi

CO2-kibocsátást akadályoztunk meg 2021-ben

Környezet

Minden munkánk – vagyis a bevételeink 100%-a – olyan tevékenységekhez kapcsolódik, melyek fenntartható értékeket teremtenek a környezet számára.

2021-ben a naperőműveink 103,3 GWh tiszta energiát termeltek, amellyel 43 867 tonna CO2-kibocsátást sikerült megelőznünk.

Munkánk további részét képezi a tiszta víz előállítására vonatkozó technológiák kutatása és fejlesztése, így szolgáltatásaink között szerepel az egyedülálló nanoremediációs eljárás, mely a per- és polifluorozott anyagok (PFA-k) és egyéb talajvizi szennyeződések problémáját hivatott orvosolni.

Számos olyan irányelvet alkalmazunk, melyek a munkánkon túl is biztosítják, hogy a környezet iránti elkötelezettségünket a belső gyakorlataink is tükrözzék.

Környezetvédelmi elkötelezettségeink

 • A terepmunkára vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásokat minden esetben szigorúan betartjuk.
 • A munka során keletkező hulladék eltávolításakor minden újrahasznosítható anyag, mint például a fém, fa, műanyag, üveg és papír szétválogatáson és újrahasznosításon megy át.
 • • Általában nem használunk vegyszeres műtrágyát vagy növényvédő szereket a tájgazdálkodáshoz.
 • A PV-panelek tisztítását vegyszermentesen, kizárólag demineralizált vízzel végezzük.
 • Amikor egy új erőmű építéséhez alakítunk egy tájat, mélyreható biodiverzitási kutatásokat végzünk, és olyan intézkedéseket hajtunk végre, melyek biztosítják, hogy bármilyen elkerülhetetlen hatást a lehető legkisebb mértékűre csökkentsünk, ill. az visszafordítható legyen.
 • Mindig a közösségi részvételre és konzultációra vonatkozó helyi irányelvek és előírások mentén végezzük tevékenységünket.
 • Alvállalkozókkal való együttműködés során előnyben részesítjük a helyi beszállítókat, hogy a munkahelyteremtéssel pozitív hatást gyakorolhassunk a helyi gazdaságra.

18 nemzetiségből

álló csapat

Magatartási kódex

Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan dinamikus és sokszínű csapatot alakítottunk ki, mely 18 nemzetiségből gyűlt össze a világ körül.

A legnagyobb hangsúlyt fektetjük munkavállalóink, ill. azon közösségek és a környezet biztonságára, melyekben tevékenykedünk. Célunk, hogy minden alkalmazottunk és alvállalkozónk biztonsgában térhessen haza minden nap a munka végeztével.

Foglalkoztatási gyakorlatunkat egy kétszintű megközelítés jellemzi: a kiemelkedő, sokszínű tehetségek felfedezése és alkalmazása, valamint a vállalaton belüli szakmai fejlődés ösztönzése.

Társadalmi elkötelezettségeink

 • Szigorú egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások vannak érvényben munkaterületeinken, és minden munkavállalónk felelős a vonatkozó törvények és előírások betartásáért. A szigorú gyakorlatok és normák eredményeképpen 2020-ban nem történt súlyos baleset létesítményeinkben.
 • A sokszínűség minden formáját sokra tartjuk, és egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosítunk nemtől, fajtól, etnikai származástól, vallási hovatartozástól, fogyatékosságtól, szexuális irányultságtól és kortól függetlenül.
  Nyílt, befogadó és elfogadó munkakörnyezetet biztosítunk, ahol a diszkriminációnak semmilyen formáját nem toleráljuk.
 • Érdem-alapú kritériumok alkalmazásával gondoskodunk arról, hogy minden munkavállalónk egyenlő és objektív bánásmódban részesüljön a lehetőségek és a javadalmazás tekintetében.
 • Azt valljuk, hogy kötelességünk ügyfeleink és alvállalkozóink, ill. beszállítóink magánéletének védelmét biztosítani. Szigorú irányelveket és eljárásokat alkalmazunk a bizalmas adatok védelmének érdekében, mely magában foglalja a rendszereinkben tárolt elektronikus adatokat is.

Vállalatirányítás

A megfelelő vállalatirányítás elengedhetetlen a fenntarthatóság szempontjából.

Ez teremti meg a bizalmon alapuló légkört, mely lehetővé teszi, hogy szilárd, tartós kapcsolatot építsünk ki valamennyi érdekelt féllel a beszállítóktól a befektetőkig.

A Photon Energy Group folyamatos növekedése mellett is kiemelten fontos számunkra, hogy teljes vállalati szinten felelősen irányítsuk tevékenységeinket és ügyeinket .

Irányítási kötelezettségvállalásaink

 • Egy független felügyelő bizottság, valamint egy audit bizottság nyújt útmutatást és felügyeletet az igazgatótanácsnak a vállalat általános ügyeivel kapcsolatban.
 • Tőzsdén jegyzett vállalatként a Holland Vállalatirányítási Kódex és a Varsói Értéktőzsde bevált gyakorlatainak megfelelően működünk.
 • Elkötelezett célunk annak biztosítása, hogy minden munkavállalónk, ügyfelünk és beszállítónk etikusan járjon el, és érdekelt feleink ne tapasztaljanak a korrupcióhoz, megvesztegetéshez vagy zsaroláshoz hasonló etikátlan magatartást. Korrupcióellenes irányelvek mentén működünk, ezenfelül minden munkavállalónk aláír egy bennfenntes kereskedelemre vonatkozó szabályzatot a munkaszerződésével.
 • A visszaélések bejelentésére szolgáló csatornánk, a SpeakUp Line, minden alkalmazottunk, tanácsadónk, beszállítónk és érdekelt partnerünk számára elérhető. A csatorna, melyet egy független harmadik fél működtet, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy névtelenek maradjanak.

Fenntarthatósági értékelés

A független fenntarthatósági értékelésekre úgy tekintünk, mint annak egy módjára, hogy garantáljuk, a legmagasabb színvonalhoz tartjuk magunkat, és biztosítsuk részvényeseinket a fenntartható üzleti modell iránti őszinte elköteleződésünkről.

Az imug | rating “nagyon jó” minősítéssel díjazott minket, mely a következő skálán alapul: gyenge, közepes, jó, nagyon jó, kiváló. További információért, töltse le az alábbi jelentést.

Ezenfelül a KFM Deutsched Mittelstand AG “vonzó” minősítést ítélt a Zöld euró alapú kötvényünknek, a Bond Magazine pedig a “Best Issuer Green SME Bonds 2021” (“A legjobb zöldkötvény-kibocsátó KKV 2021-ben”) címmel illette vállalatunkat.

imug | minősítési jelentés (PDF)

Fenntarthatósági jelentés

Szabályzataink és gyakorlataink részleteiért tekintse meg 2022-as Fenntarthatósági jelentésünket.

Jelentés letöltése (PDF)

Kapcsolatfelvétel

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.