Fenntarthatóság

ESG elköteleződés

Elkötelezett célunk, hogy a legmagasabb környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) standardokat tartsuk fenn minden tevékenységünk tekintetében, minden lehetséges téren.

A fenntarthatóság az egyik alapvető értékünk

Tisztában vagyunk vele, hogy felelősségünk állandó és hosszú távú előnyöket biztosítani a munkánk által érintett emberek, közösségek, valamint az egész világ számára.

Ez a meggyőződésünk alapvető fontosságú etikai elveink tekintetében, és elengedhetetlen a sikerek eléréséhez és a folyamatos üzleti fejlődéshez.

70,0 GWh

tiszta energiát termeltünk 2020-ban

29 799 tonna CO2-kibocsátást

küszöböltünk ki 2020-ban

Környezet

Minden munkánk – vagyis a bevételeink 100%-a – olyan tevékenységekhez kapcsolódik, melyek fenntartható értékeket teremtenek a környezet számára.

Naperőműveink 70,0 GWh tiszta villamos energiát termeltek 2020-ban, – nagyjából 19 000 háztartás energiaigényét ellátva – mellyel 29 799 tonna szén-dioxid-kibocsátást sikerült megelőznünk.

Munkánk további részét képezi a tiszta víz előállítására vonatkozó technológiák kutatása és fejlesztése, így szolgáltatásaink között szerepel az egyedülálló nanoremediációs eljárás, mely a per- és polifluorozott anyagok (PFA-k) és egyéb talajvizi szennyeződések problémáját hivatott orvosolni.

Számos olyan irányelvet alkalmazunk, melyek a munkánkon túl is biztosítják, hogy a környezet iránti elkötelezettségünket a belső gyakorlataink is tükrözzék.

A munkánk pozitív környezeti hatásairól többet tudhat meg esettanulmányainkból.

Környezetvédelmi elkötelezettségeink

 • A terepmunkára vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásokat minden esetben szigorúan betartjuk.
 • A munka során keletkező hulladék eltávolításakor minden újrahasznosítható anyag, mint például a fém, fa, műanyag, üveg és papír szétválogatáson és újrahasznosításon megy át.
 • Tájkezelés során soha nem használunk vegyi műtrágyát vagy növényvédő szereket.
 • A PV-panelek tisztítását vegyszermentesen, kizárólag demineralizált vízzel végezzük.
 • Amikor egy új erőmű építéséhez alakítunk egy tájat, mélyreható biodiverzitási kutatásokat végzünk, és olyan intézkedéseket hajtunk végre, melyek biztosítják, hogy bármilyen elkerülhetetlen hatást a lehető legkisebb mértékűre csökkentsünk, ill. az visszafordítható legyen.
 • Mindig a közösségi részvételre és konzultációra vonatkozó helyi irányelvek és előírások mentén végezzük tevékenységünket.
 • Alvállalkozókkal való együttműködés során előnyben részesítjük a helyi beszállítókat, hogy a munkahelyteremtéssel pozitív hatást gyakorolhassunk a helyi gazdaságra.

21 nemzetiségből

álló csapat

Magatartási kódex

Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan dinamikus és sokszínű csapatot alakítottunk ki, mely 21 nemzetiségből gyűlt össze a világ körül.

Ez az élénk közösség az egyik legnagyobb erősségünk, és elköteleződésünk folyamatos gyarapítása.

A közösség iránti elkötelezettségünk túlmutat a vállalaton: egyik vezérelvünk, hogy a munkánk által érintettek jólétét prioritásként kezeljük.

Társadalmi elkötelezettségeink

 • Szigorú egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások vannak érvényben munkaterületeinken, és minden munkavállalónk felelős a vonatkozó törvények és előírások betartásáért. A szigorú gyakorlatok és normák eredményeképpen 2020-ban nem történt súlyos baleset létesítményeinkben.
 • A sokszínűség minden formáját sokra tartjuk, és egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosítunk nemtől, fajtól, etnikai származástól, vallási hovatartozástól, fogyatékosságtól, szexuális irányultságtól és kortól függetlenül.
  Nyílt, befogadó és elfogadó munkakörnyezetet biztosítunk, ahol a diszkriminációnak semmilyen formáját nem toleráljuk.
 • Érdem-alapú kritériumok alkalmazásával gondoskodunk arról, hogy minden munkavállalónk egyenlő és objektív bánásmódban részesüljön a lehetőségek és a javadalmazás tekintetében.
 • Azt valljuk, hogy kötelességünk ügyfeleink és alvállalkozóink, ill. beszállítóink magánéletének védelmét biztosítani. Szigorú irányelveket és eljárásokat alkalmazunk a bizalmas adatok védelmének érdekében, mely magában foglalja a rendszereinkben tárolt elektronikus adatokat is.

Vállalatirányítás

A megfelelő vállalatirányítás elengedhetetlen a fenntarthatóság szempontjából.

Ez teremti meg a bizalmon alapuló légkört, mely lehetővé teszi, hogy szilárd, tartós kapcsolatot építsünk ki valamennyi érdekelt féllel a beszállítóktól a befektetőkig.

A Photon Energy Group folyamatos növekedése mellett is kiemelten fontos számunkra, hogy teljes vállalati szinten felelősen irányítsuk tevékenységeinket és ügyeinket .

Irányítási kötelezettségvállalásaink

 • Egy független felügyelő bizottság, valamint egy audit bizottság nyújt útmutatást és felügyeletet az igazgatótanácsnak a vállalat általános ügyeivel kapcsolatban.
 • Tőzsdén jegyzett vállalatként a Holland Vállalatirányítási Kódex és a Varsói Értéktőzsde bevált gyakorlatainak megfelelően működünk.
 • Elkötelezett célunk annak biztosítása, hogy minden munkavállalónk, ügyfelünk és beszállítónk etikusan járjon el, és érdekelt feleink ne tapasztaljanak a korrupcióhoz, megvesztegetéshez vagy zsaroláshoz hasonló etikátlan magatartást. Korrupcióellenes irányelvek mentén működünk, ezenfelül minden munkavállalónk aláír egy bennfenntes kereskedelemre vonatkozó szabályzatot a munkaszerződésével.

Fenntarthatósági értékelés

A független fenntarthatósági értékelésekre úgy tekintünk, mint annak egy módjára, hogy garantáljuk, a legmagasabb színvonalhoz tartjuk magunkat, és biztosítsuk részvényeseinket a fenntartható üzleti modell iránti őszinte elköteleződésünkről.

2021-ben „nagyon jó” minősítést kaptunk az imug | rating szervezettől a következő skálán: gyenge, mérsékelt, jó, nagyon jó, kiváló.

Az imug | rating több mint 20 éve aktív a fenntartható pénzügyek és a társadalmilag felelős befektetések (SRI) területén. Az egyik vezető fenntarthatósági minősítő ügynökség Németországban, és a testreszabott ESG-kutatások (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) szakértője.

Jelentés letöltése (PDF)

Fenntarthatósági jelentés

Szabályzataink és gyakorlataink részleteiért tekintse meg 2020-as Fenntarthatósági jelentésünket.

Jelentés letöltése (PDF)

Kapcsolatfelvétel

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.