PHOTON WATER PŘÍPADOVÁ STUDIE

Voda pro Latinskou Ameriku

Dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru

Partneři:

Česká rozvojová agentura

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Lokalita:

Regiony Tacna a Cusco, Peru

Služby:

Klíčové údaje:

Nainstalované úpravny vody:

10

Technologie úpravy vody:

Reverzní osmóza

Popis projektu:

Peru se dlouhodobě potýká s nízkou kvalitou a nedostatkem pitné vody. 

V některých oblastech země až 40 procent populace řeší problém nedostatku vody, zatímco v jiných oblastech je voda silně znečištěná. Mezi nejškodlivější a nejrozšířenější znečišťující látky patří těžké kovy, jako jsou arsen a bór. Kontaminaci způsobují nejen sopečná, ale i lidská činnost, např. těžba, doprava a zemědělství. 

Téma kvality vody se stalo v poslední době naléhavým problémem. Regionální vlády v Peru proto začaly problém aktivně řešit. Hledají způsoby, jak zlepšit místní infrastrukturu a odborné vzdělání. K tomu jim často pomáhají partnerství a podpora organizací, které se zabývají čištěním vody.

Naše řešení:

V roce 2017 společnost Photon Water dokončila studii proveditelnosti podporovanou a primárně financovanou Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Studie se zaměřila na návrh a instalaci malých úpraven vody pro zásobování nezávadnou pitnou vodu obce do 1000 obyvatel v regionu Tacna. 

Po dokončení studie jsme získali 50 % dotaci na realizaci projektu v regionech Tacna a Cusco. V letech 2018 až 2020 bylo nainstalováno celkem deset úpraven pitné vody, které obyvatelům dlouhodobě zajišťují spolehlivé dodávky nezávadné pitné vody. 

Kromě samotných instalací byla uspořádaná také informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel o možnostech technologického řešení problému, tak i o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka. 

Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky z projektu nám umožnily důkladně porozumět regionu a jeho specifickým potřebám a výzvám. Díky tomu můžeme nabídnout řešení v dalších oblastech Peru a v celé Latinské Americe.

Hlavní charakteristiky projektu:

  • Projekt byl financován částečně z dotace od České rozvojové agentury a částečně z vlastních zdrojů společnosti Photon Water
  • Mezi místní partnery patří společnost Photon Energy Peru S.A.C. a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, která se čistírenskými technologiemi aktivně zabývá v rámci svých výzkumných projektů

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím