PHOTON WATER PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nové útočiště pro vzácné druhy živočichů

Revitalizace mokřadu pod Chrastenským vrchem, Hamr na Jezeře

Partneři:

Obec Hamr na Jezeře
Krajský úřad Libereckého kraje

Lokalita:

Hamr na Jezeře, Česká republika

Klíčové údaje:

Doba trvání projektu:

2019 - 2021

Počet vybudovaných tůní:

6

Hlavní přínos projektu:

zadržování vody v krajině a obnovení biodiverzity

Shrnutí projektu:

Hlavní přínosy revitalizace mokřadu:

  • zadržování vody v krajině
  • obnovení biodiverzity
  • vytvoření turisticky atraktivní lokality

Popis projektu:

Zadavatel projektu, obec Hamr na Jezeře, měl zájem obnovit mokřad na louce pod Chrastenským vrchem a propojit ho s blízkými pramenními vývěry a soustavou rybníků.

Cílem bylo podpořit zachytávání a akumulaci vody v krajině, umožnit vznik biotopu pro vlhkomilné živočichy a rostliny a zároveň vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele a návštěvníky této lokality.

Naše řešení:

V letech 2019-2020 byly v oblasti provedeny průzkumné práce zahrnující hydrogeologický průzkum, inženýrsko–geologické kopané sondy a sezónní biologický průzkum. Následně byla vypracována projektová dokumentace.

Photon Water zajistila vyřízení stavebního a dalších povolení a zároveň pomohla se získáním finanční podpory z programu „Podpora retence vody v krajině“, vyhlášeného Krajským úřadem Libereckého kraje.

Celý projekt byl úspěšně dokončen v březnu 2021.

Revitalizace mokřadu a vybudování různě hloubkově i velikostně členitých vodních prvků významně podpořilo akumulaci vody na lokalitě a zároveň vytvořilo vhodné životní podmínky pro širokou škálu organismů. Nově vybudovaná soustava tůní poskytuje místo pro rozmnožování obojživelníků a vodních ptáků, ale i stanoviště pro další, na vodu vázané rostliny a živočichy.

Poloha v blízkosti turistické trasy kolem Hamerského jezera toto místo dále zatraktivní také pro turisty. Vzniká tak krajinotvorně i biologicky cenná lokalita, sloužící nejen k zachytávání a akumulaci vody v krajině, ale také jako relaxační zóna.

Odkazy a zdroje:

Napište nám

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Photon Water Bulletin

Elektronický Bulletin vydávaný společností Photon Water informuje o novinkách v oblasti čištění vody, sanace vody a péče o vodní zdroje a o službách společnosti Photon Water včetně příkladů jejich aplikací.

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.