PHOTON WATER PŘÍPADOVÁ STUDIE

Kvalitní pitná voda pro Prahu a okolí

Opravy a údržba jímacího systému

Partneři:

Vodárna Káraný, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Lokalita:

Jímací území Káraný, Středočeský kraj

Klíčové údaje:

Doba realizace zakázek:

2017 - 2021

Počet nově realizovaných hydrogeologických vrtů:

4

Počet opravených vrtů (opravy technického stavu):

160

Zlikvidované vrty:

105

Počet regenerovaných vrtů:

1

Počet realizovaných čerpacích zkoušek:

5

Počet diagnostikovaných vrtů (karotáž):

10

Počet dohledaných objektů v rámci pasportizací:

40

Shrnutí projektu:

Jímací systém Vodárny Káraný je v provozu již od roku 1914 a je strategickým zdrojem pitné vody pro Prahu a okolí.

Komplexní služby údržby jímacího systému přispějí k zajištění plynulé dodávky nezávadné pitné vody.

V jímacím území Káraný jsme zajistili tyto činnosti:

  • pasportizaci, opravu a likvidaci vrtů
  • regeneraci vrtů včetně diagnostiky
  • vrtné práce
  • čerpací zkoušky, monitoring kvality vody

Popis projektu:

Jímací území Káraný, nacházející se přibližně 30 kilometrů severovýchodně od Prahy, patří mezi nejvýznamnější zdroje pitné vody v České republice a již více než sto let zásobuje Prahu a další obce Středočeského kraje velmi kvalitní vodou.

Zadavatelé zakázek, Vodárna Káraný a Pražské vodovody a kanalizace, řešili problémy spojené se značným množstvím starších nevyužívaných vrtů v jímacím území a se stárnutím objektů jímacího systému, které aktuálně slouží pro zásobování pitnou vodou, a potřebu doplnění systému monitoringu jímacího území o další hydrogeologické vrty.

Naše řešení:

V jímacím území Káraný jsme realizovali pasportizaci vrtů (nalezení objektů a technickou inventuru stavu) a opravy starších vrtů nebo jejich likvidaci. 

V rámci prevence stárnutí vodních zdrojů zde byla provedena řada měření ve vrtech, čištění a regenerace objektů, diagnostika před a po regeneraci s využitím televizní prohlídky a geofyzikálních měření (karotáž) ve vrtu, monitoringy kvality vody, čerpací zkoušky a vyhodnocení. 

Realizováno bylo i několik nových hydrogeologických vrtů určených k monitoringu jímacího území. Řešení k jednotlivým vrtům či celkům byla poskytnuta včetně projekčních prací, dokumentace a zpracování podkladů potřebných k vydání povolení dle platné legislativy. 

Naše komplexní služby, pokrývající celý životní cyklus vodních zdrojů, umožní dlouhodobě udržitelné, efektivní a bezpečné využívání území pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napište nám

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Photon Water Bulletin

Elektronický Bulletin vydávaný společností Photon Water informuje o novinkách v oblasti čištění vody, sanace vody a péče o vodní zdroje a o službách společnosti Photon Water včetně příkladů jejich aplikací.

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.